Komunikacja NVC – język serca

Szkolenie: Komunikacja NVC-język serca”

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń w wymiarze 30 godzin  całkowicie za darmo!

Po zrealizowaniu szkoleń Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia Komunikacja NVC  oraz w profesjonalny sposób poszerza swój warsztat pracy.

Szkolenia zakończone są egzaminem.

Realizacją szkoleń w formie zajęć on-line (28 godzin)

 Cele szkolenia:

 1. Nabycie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i potrzeb.
 2. Poznanie zasad konstruktywnej komunikacji opartej o metodę opracowaną przez Marshalla Rosenberga.
 3. Poznanie sposobów przekazywania informacji zwrotnej nie budzącej oporu oraz sprzeciwu.
 4. Poznanie roli empatii w kontaktach z ludźmi.
 5. Zapoznanie uczestników ze sposobami rozwiązywania konfliktów.

 Program szkolenia:

I. Bariery komunikacyjne w rozumieniu psychologii poznawczej:

  1. Oceny
  2. Powinności
  3. Porównania
  4. Wyparcia odpowiedzialności
  5. Żądania
  6. Strategie jako fałszywe cele

II Podstawy PBP

  1. Twarze szakala i żyrafy
  2. Cztery kroki PBP

III Akceptacja emocji złości, wstydu, winy i lęku jako sojuszników w rozpoznawaniu potrzeb i rozwiązywaniu konfliktów.

 1. Złość
 2. Wstyd
 3. Lęk
 4. Poczucie winy
 5. Dawanie empatii sobie czyli otwieranie serca (żeby nie musiało pękać)
 6. Okazywanie empatii innym czyli otwieranie serca (żeby się połączyć)

Szkolenie prowadzi Jerzy Rządzki -pedagog, terapeuta, trener. Uczeń Marshalla Rosenberga, doświadczony trener Nonviolent Comunication (Porozumienie bez Przemocy). Od wielu lat pracuje też z osobami dorosłymi prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych, komunikacji i innych obszarów związanych z pracą z dziećmi i młodzieżą.

 

Efekty kształcenia:

1.Uczestnik  wzbogaca swoją wiedzę o bezpieczny sposób komunikacji z drugim człowiekiem.

2.Uczestnik szkolenia  zdobywa umiejętność rozpoznawania i uwzględniania potrzeb własnych i innych.

3.Uczestnik szkolenia   poznaje sposób udzielania informacji zwrotnej bez krytyki i ocen.

4.Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności empatycznego słuchania.

5.Uczestnik szkolenia uzyskuje wiedzę przygotowującą do radzenia sobie z konfliktem.