Cognitus -> Sklep -> Nagrania kursów -> Logopedyczne spotkania pełne działania – dostęp 30 dni
Udostępnij:

PROGRAM:

 • Logopedyczne spotkania z głoskami ciszącymi – ś, ź, ć, dź
 • Logopedyczne spotkania z głoskami syczącymi – s, z, c, dz
 • Logopedyczne spotkania z głoskami szumiącymi – sz, z, cz, dż
 • Logopedyczne spotkania z głoską R
 • Dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii logopedycznej. Norma a patologia.
 • Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek w kontekście prowadzonej terapii.
 • Ćwiczenia wstępne w terapii głosek – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
 • Inspiracje do wywoływania głosek w izolacji.
 • Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku.

W OFERCIE:

 • dostęp przez 30 dni
 • materiały
 • zaświadczenie

Prowadząca: Katarzyna Pawelec – logopeda, surdologopeda, pedagog specjalny