Zgłoszenie 03.06.2017

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (*)

  Nazwa instytucji (*)

  Adres do korespondencji (*)

  Telefon (*)

  Adres email (*)

  Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji

  Nabywca:

  Nazwa instytucji

  Adres:

  NIP:


  Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

  Odbiorca:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konferencji i badania jakości po konferencji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz 883)

  (*) Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

  W związku z wejściem w życie 10 marca 2003 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) informacji od Cognitus.pl i partnerów konferencji

  (*) Zgadzam się na otrzymywanie informacji na email