Warsztaty

Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo

Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

Przeciwdziałanie agresji w grupie.

 Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.

 

Animator zabaw

Na zajęciach zaprezentuje sprawdzone pomysły na gry i zabawy dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Przedstawi scenariusze na integrację grupy i wskazówki, jak bez zbędnych nakładów finansowych bawić się z dziećmi. Zaprezentuje wybrane zabawy z chustą animacyjną. Przestawi listę hitów, przy których dzieci najlepiej bawią się w czasie imprez urodzinowych i tematycznych.

Gry i zabawy aktywizujące

Warsztat wypełniony grami, zabawami aktywizującymi i wyliczankami mającymi na celu wzajemne poznanie się, budowanie pozytywnej atmosfery w grupie, wspólną świetną zabawę. Podczas zajęć nie może zabraknąć tańców integracyjnych, które są świetną okazją do poznania się i pełnią charakter terapeutyczny. Płyta z utworami dołączona do materiałów szkoleniowych.

Zwykłe i niezwykłe niezwykłe techniki w plastyczne.

Zapoznaj się z niezwyłymi technikami plastycznymi. 

Sensoterapia- ćwiczenia usprawniające rękę

Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne,  dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

 Rozwój umiejętności grafomotorycznych- świat literek i szlaczków.

Celem warsztatów, jest stymulowanie funkcji grafomotorycznych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas warsztatów, dowiesz się :- jakie zabawy, ćwiczenia, zadania powinno wykonywać dziecko, aby usprawnić małą i dużą motorykę. – jak zachęcić dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach – jak rozwijać umiejętności pracy w grupach. Ponadto poszerzysz wachlarz pomysłów do wykonywania ciekawych, stymulujących pracę dłoni prac plastycznych.

Techniki i metody relaksacyjne wykorzystywane w pracy z dziećmi.

Prezentowane na warsztatach techniki relaksacyjne, pomogą dzieciom wyciszyć emocje, wpłyną na lepszą koncentrację, pomogą w pokonywaniu stresu. Zaprezentowane ćwiczenia fizyczne lub wyobrażeniowe, umożliwią dzieciom odprężenie organizmu, radzenie sobie ze strachem, uspokoją oddech ,zmniejszą napięcie mięśni.W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych techniki i metody relaksacyjnych.