Nadchodzące szkolenia online

Luty 2021

Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, terapeutów manualnych, masażystów i innych specjalistów, którzy chcieliby rozwinąć wiedzę z zakresu podstaw logopedii, aby jeszcze lepiej pomagać swoim pacjentom, zwracać uwagę na rozwój komunikacji językowej i pracę kompleksu ustno-twarzowego. Szkolenie zakłada holistyczny model wsparcia pacjentów.
Termin: Pt 26 lutego 18:00 - 21:00
ZMIANY W PRAWIE! WAŻNE SZKOLENIE! Od 1 stycznia 2021 r. placówki oświatowe muszą umożliwić swoim pracownikom przystąpienie do PPK. Umowy o zarządzanie PPK muszą być zawarte do 26 marca 2021 r., z kolei o prowadzenie do 10 kwietnia.
Termin: Pt 26 lutego 18:00 - 20:00
Szkolenie przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, położnych, terapeutów manualnych, masażystów i innych specjalistów, którzy chcieliby rozwinąć wiedzę z zakresu podstaw logopedii, aby jeszcze lepiej pomagać swoim pacjentom, zwracać uwagę na rozwój komunikacji językowej i pracę kompleksu ustno-twarzowego. Szkolenie zakłada holistyczny model wsparcia pacjentów.
Termin: So 27 lutego 09:00 - 14:00
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 27 lutego 09:00 - 14:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: So 27 lutego 09:00 - 15:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 27 lutego 09:00 - N 28 lutego 15:00
Rodzaje i cele diagnozy w przypadku afazji.
Jak tworzyć funkcjonalny opis pacjenta z afazją.
Sprawność komunikacyjna a sprawność językowa – to baza diagnozy.
Funkcje językowe a podsystemy języka – uszczegółowienie diagnozy.
Klasyczny opis afazji – afazja ogniskowa i postępująca.
Narzędzia diagnostyczne (przykłady przesiewowych testów i baterii testowej)
Termin: N 28 lutego 09:00 - 14:00
Marzec 2021
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Pn 1 marca 17:00 - 20:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Pn 1 marca 18:00 - 21:00
– co to jest inteligencja emocjonalna
– jak dziecko wyraża swoje emocje i dlaczego są one potrzebne
– co powoduje frustrację u dziecka w wieku przedszkolnym
– co kryje się za samotnością, izolowaniem się, agresją, zachowaniami, które powodują, że dziecko nadmiernie zwraca na siebie uwagę
– dlaczego dzieci bywają wycofane i nieśmiałe
– przedszkolak, który kłamie
– jak zarządzać emocjami przedszkolaka – jak reagować
Termin: Pn 1 marca 18:00 - 21:00
Cele szkolenia:
- zapoznanie z technikami baśnioterapii,
- zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych,
- nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi.
Termin: Pn 1 marca 18:00 - 21:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Termin: Wt 2 marca 18:00 - 21:00
Program szkolenia:
Wpływ muzyki na rozwój percepcji słuchowej dziecka.
Jak rozwijać mowę wykorzystując ruch i muzykę.
Wykorzystanie rytmu, melodii i instrumentów w terapii logopedycznej.
Piosenki, zabawy i ćwiczenia logorytmiczne dla każdego.
Termin: Wt 2 marca 18:00 - 21:00
Przygotowanie do wywoływania głosek szeregu szumiącego i głoski „r”:
ocena funkcji prymarnych, rozwoju psychomotorycznego, budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu).
Fizjoterapeuta, ortodonta, laryngolog w służbie terapii sygmatyzmu i rotacyzmu.
Techniki i pomoce wspomagające terapię logopedyczną ( regulatory MFS, kinesiotaping, wibratory logopedyczne i inne).
Przygotowanie do wywołania głosek szeregu szumiącego i głoski „r” – (odpowiednie napięcie mięśniowe – pozycja ciała, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, różnicowanie słuchowe).
Techniki wywoływania głosek – praktyka.
Propozycje literatury i pomocy logopedycznych.
Termin: Wt 2 marca 18:00 - 21:00
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym.
Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe.
Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii.
Krótka analiza przypadku.
Termin: Wt 2 marca 19:00 - 21:00
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego/wczesnoszkolnego oraz osoby pracujące z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Termin: Śr 3 marca 18:00 - 21:00
CELE SZKOLENIA:
– rozwijanie zainteresowań u dzieci,
– kształtowanie koncentracji uwagi, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód, staranności i spostrzegawczości
– rozwijanie samodzielnego myślenia
– zapoznanie z zabawami, dzięki którym dziecko nauczy się współdziałania w grupie, udoskonali spostrzegawczość i refleks,
– zapoznanie z metodami technik twórczego myślenia
Termin: Cz 4 marca 16:00 - 19:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 4 marca 18:00 - 21:00
1. Wprowadzenie do terminologii.
2. Charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki.
3. Jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne?
4. Uczeń z afazją - dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Cz 4 marca 18:00 - 21:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie…

czy można ten proces przyśpieszyć?

Stymulować?

Doskonalić?

Można!!!!

I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Pt 5 marca 16:00 - 19:00
Trudny uczeń: profil zachowań; modele rozumienia przyczyn trudności dziecka.
Charakterystyki trudnych zachowań uczniów.
Konfrontacja: nauczyciel- rodzic- uczeń.
Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem ucznia.
Termin: Pt 5 marca 17:00 - 20:00
Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

Poszerzenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć stosowanych do opisu różnic indywidualnych oraz klasyczne i współczesne koncepcje opisujące i wyjaśniające różnice w podstawowych sferach funkcjonowania, uwzględnianych w podejściu różnicowym (zdolności, osobowość, w tym temperament).
Poprawa umiejętności rozpoznawania temperamentu oraz uzdolnień u uczniów.
Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów psychospołecznych w oparciu o wiedzę naukową z dziedziny różnic indywidualnych.
Poprawa umiejętności diagnozowania i wyjaśniania funkcji osobowości dla ważnych rodzajów zachowań jednostki.
Termin: Pt 5 marca 18:00 - 21:00
1. Co to jest spektrum autyzmu. Jak objawia się u dzieci?
2. Trudne zachowania ucznia w szkole. Jak reagować i zapobiegać?
3. Sposoby nawiązywania pozytywnych relacji asystenta z zespołem klasowym.
4. Komunikowanie się asystenta z nauczycielami i pracownikami szkoły.
5. Tworzenie relacji asystenta z rodzicami ucznia ze spektrum autyzmu.
Termin: Pt 5 marca 18:00 - 21:00
Rola terapii logopedycznej u pacjentów z otępieniem.
Niefarmakologiczne oddziaływanie na funkcje poznawcze.
Terapia walidacyjna, reminiscencyjna, kognitywna, środowiskowa, biblioterapia, choreoterapia, hortiterapia, estetoterapia, ludoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa. Wykorzystanie pośrednie w/w terapii do działań logopedycznych u osób z otępieniem.
Termin: So 6 marca 09:00 - 12:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 6 marca 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa
Warsztat adresowany jest do nauczycieli i pedagogów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stresu. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności rozpoznawania źródeł stresu i wypracowanie strategii radzenia sobie z nim w sytuacjach trudnych.
Termin: So 6 marca 09:00 - 12:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 6 marca 09:00 - 15:00
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)
Termin: So 6 marca 14:30 - 19:30
Miejsce: Warszawa
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 7 marca 09:00 - 15:00
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: N 7 marca 09:00 - 13:00
Fizjologiczne podstawy połykania;
Mechanizmy patologii;
Diagnozowanie;
Terapia (metody i techniki pracy).
Termin: N 7 marca 09:00 - 14:00
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Pn 8 marca 16:00 - 19:00
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Pn 8 marca 16:00 - 19:00
Psychologiczne podstawy motywacji.
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna.
Inteligencja motywacyjna- czym jest i jak ją rozwijać?
Co o motywacji mówi neurodydaktyka?
Jaką funkcję powinno pełnić ocenianie, a jaką pełni we współczesnej szkole?
Termin: Pn 8 marca 18:00 - 20:00
Materiały dla uczestników kursu będą zawierać zalecenia terapeutyczne oraz omówione narzędzia diagnostyczne.
Termin: Wt 9 marca 17:00 - 20:00
Co zyskuje każdy uczestnik szkolenia?

Poprawa umiejętności wyjaśniania zachodzących w grupach zjawisk w terminach struktur, celów, norm, ról, dynamiki i innych.
Poprawa umiejętności rozpoznawania cechy grupy funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych wobec jej celów.
Poprawa umiejętności wykorzystywania narzędzi do integracji grupy.
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii grupy, podstawowych zjawisk psychologii grupy oraz diagnozowania.
Termin: Wt 9 marca 18:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Wt 9 marca 18:00 - 20:30
Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.
Termin: Wt 9 marca 18:00 - 21:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: Śr 10 marca 18:00 - 21:00
Podczas części matematycznej zaprezentujemy gry i zabawy, które można przeprowadzać z dziećmi podczas zajęć nauki liczenia, stworzymy gry i plansze do zabawy.
Podamy przykłady wprowadzania litery, liczby oraz podpowiemy jak nauczyć i zachęcić dzieci do czytania.
Nie zabraknie rymowanek, wierszyków czy krótkich piosenek pomocnych w zapamiętywaniu zasad ortograficznych czy regułek matematycznych.
Termin: Śr 10 marca 18:00 - 21:00
Głoski dentalizowane, sybilanty – informacje wstępne:
• Cechy głosek dentalizowanych
• Przyczyny braku normatywnej wymowy sybilantów
• Znaczenie wad zgryzu i uzębienia dla postępu terapii
Etapy terapii logopedycznej głosek dentalizowanych:
• Etap przygotowawczy
• Wywoływanie głosek szeregu szumiącego, syczącego, ciszącego
• Przykład utrwalania głosek
Postępowanie w przypadku braku automatyzacji głosek dentalizowanych
Termin: Śr 10 marca 18:30 - 20:00
1. Postępowanie w przypadku głosek szeregu szumiącego.
2. Szereg syczący w terapii logopedycznej.
3. Głoski szeregu ciszącego – oddziaływanie logopedyczne.
Termin: Śr 10 marca 18:30 - 20:30
1.Czym jest dotyk?
2. Rozwój zmysłu dotyku.
3. Hierarchia zmysłów
4. Znaczenie dotyku dla rozwoju
5. Brak dotyku i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka
6. Sposoby odbierania i cieszenia się dotykiem.
7. Wspieranie rozwoju dotyku u dzieci.
8. Gry i zabawy rozwijające dotyk
Termin: Śr 10 marca 18:30 - 21:30
Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
Termin: Cz 11 marca 18:00 - 21:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Cz 11 marca 18:00 - 21:00
Innowacja pedagogiczna.
Tematyka, zakres działań.
Cele i metody pracy.
Mały inżynier, mały naukowiec czy mały architekt?
Termin: Pt 12 marca 17:00 - 20:00
Normatywność w połykaniu w ontogenezie.
Patologie ustnej fazy połykania i ich konsekwencje dla zgryzu i artykulacji.
Metody terapii funkcji połykania.
Termin: Pt 12 marca 19:00 - 21:00
Co to jest pedagogika zabawy – cechy, funkcje, zasady, rodzaje i efekty pedagogiki zabawy.
Kto jest moim uczniem – charakterystyka dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze względu na ich możliwości oraz mocne i słabe strony w danych grupach wiekowych. Wprowadzanie i zrozumienie „dobrej rywalizacji”.
Propozycje atrakcyjnych i angażujących zabaw i projektów.
Termin: So 13 marca 09:00 - 12:00
1. Czynniki wpływające na terapię.
2. Planowanie terapii.
3. Trening pragmatyczny w ciężkich zaburzeniach językowych.
4. Poprawa dowolnej kontroli działania.
5. Usprawnianie systemu semantycznego (rozumienie na różnych poziomach zaburzeń).
6. Usprawnianie systemu fonologicznego (wzorce brzmieniowe analiza i synteza na różnych.
poziomach zaburzeń).
7. Podsumowanie.
Termin: So 13 marca 09:00 - 14:00
Konferencja dla: nauczycieli z pasją, pedagogów, nauczycieli wspomagających, osób, pracujących jako pomoc nauczyciela, jak również dla osób pracujących w ośrodkach opieki społecznej, dla asystentów uczniów oraz wszystkich zainteresowanych.
Termin: So 13 marca 09:30 - 14:40
1. Planowanie terapii ekspresji mowy.
2. Strategie przy zaburzeniach motorycznych.
3. Trening leksykalny.
4. Trening syntaktyczny.
5. Usprawnianie czytania.
6. Trening pisania.
7. Postępowanie w przypadkach niewielkich deficytów językowych.
Termin: N 14 marca 09:00 - 14:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Pn 15 marca 18:00 - 21:00
Przebieg szkolenia: szkolenie składa się z części teoretycznej, dyskusja, wymiana doświadczeń; podczas szkolenia uczestnicy otrzymają gotowe pomysły na ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, które można wykorzystać podczas zajęć z przedszkolakami i szkolniakami w każdej grupie wiekowej.
Termin: Pn 15 marca 18:00 - 21:00
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Pn 15 marca 18:00 - 21:00
Podczas Szkolenia Uczestnicy zdobędą nowe umiejętności oraz poszerzą swoją wiedzę na temat wykorzystania ćwiczeń sensoterapeutycznych w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.
Termin: Wt 16 marca 17:00 - 20:00
Cele szkolenia:
- poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych ze światem cyfrowym
- poszerzenie słownika o pojęcia: cyfrowy tatuaż, phishing, hipertekstowość, fake-account
- uwrażliwienie na cyberprzestępczość
Termin: Wt 16 marca 18:00 - 21:00
Kreatywność nie jest darem dla wybrańców. Można ją rozwijać i można sprawiać, aby myślenie było oryginalne. Ćwiczenia rozwijające kreatywność można zastosować w szkole przy okazji…i bez okazji.
Termin: Wt 16 marca 18:00 - 21:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego
Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami
Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie
Dowiesz się czy Plan Daltoński jest „dla Ciebie”
Termin: Wt 16 marca 18:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 16 marca 18:30 - 21:30
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: Śr 17 marca 18:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Śr 17 marca 18:30 - 21:30
SPE – wyjaśnienie pojęcia.
Podział trudności z wyszczególnieniem ich objawów.
Wymagania wynikające z rozporządzenia.
Dynamika pracy z uczniem.
Sposoby organizacji pracy z uczniem z SPE.
Metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE.
Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Podsumowanie/wnioski.
Termin: Śr 17 marca 18:30 - 21:30
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja?
Termin: Cz 18 marca 18:00 - 21:00
Metody i formy pracy: prezentacja multimedialna, dyskusja, burza mózgów, wymiana doświadczeń, praca indywidualna, indywidualne wypowiedzi i komentarze uczestników, praca w mniejszych grupach.
Termin: Cz 18 marca 18:00 - 21:00
Czego się nauczę? Kurs przygotowuje nauczycieli do zarządzania grupą przedszkolną/klasą. Uczestnicy kursu skonfrontują się z typowymi problemami wychowawczymi, które występują w tej grupie wiekowej i oddadzą możliwość działania dzieciom. Uczestnicy kursu dowiedzą się, w jaki sposób nie dawać dzieciom gotowych rozwiązań i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy, czyli poszukiwać najlepszych rozwiązań.
Termin: Pt 19 marca 18:00 - 21:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 20 marca 09:00 - 15:00
Zajęcia skierowane są do pedagogów, którzy chcą rozwijać umiejętność komunikowania się w podejściu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu szkoły.
Termin: So 20 marca 09:00 - 13:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 21 marca 09:00 - 15:00
Szukasz niebanalnych pomysłów na kreowanie twórczej przestrzeni dla Twoich przedszkolaków? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz dość wertowania przewodników dla nauczycieli w poszukiwaniu inspiracji, weź udział w tym szkoleniu!
Termin: Pn 22 marca 17:00 - 20:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. Dlatego warto wspierać dzieci w radzeniu sobie ze stresem poprzez stosowanie w codziennej pracy zabaw i ćwiczeń sprzyjających relaksacji i wyciszeniu, poprawie koncentracji.
Termin: Pn 22 marca 18:00 - 21:00
Narządy artykulacyjne rozwijają się od pierwszych tygodni życia płodowego. Cały okres ciąży to intensywny rozwój dziecka, ale też rozwój ważnych dla życia układów. Prawidłowa praca narządów artykulacyjnych to nie tylko prawidłowa mowa, ale też umiejętność połykania. Te dwie funkcje są ze sobą w istotny sposób powiązane. Ważne zatem jest, aby znać istotne etapy rozwoju, pojawiające się nieprawidłowości oraz sposoby ich diagnozowania.
Termin: Wt 23 marca 18:00 - 21:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.
Termin: Wt 23 marca 18:00 - 21:00
1. Definicja
2. Cele terapii pedagogicznej i jej funkcje
3. Zasady terapii pedagogicznej
4. Adresaci terapii pedagogicznej
5. Organizacja pracy w środowisku szkolnym
6. Ćwiczenia
7. Omówienie planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
Termin: Wt 23 marca 18:30 - 21:30
1. Sygmatyzm międzyzębowy – głoski dentalizowane
• objawy,
• przyczyny,
• terapia logopedyczna,
• studia przypadków,
• terapie wspomagające.
2. Wymowa międzyzębowa – głoski „t, d, n, l”
• informacje wstępne,
• postępowanie logopedyczne.
3. Sygmatyzm boczny – istotne informacje.
4. Inne rodzaje sygmatyzmu, m. in. przyzębowy, wargowo-zębowy.
Termin: Śr 24 marca 18:00 - 21:00
Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
Możliwości wykonywania zawodu logopedy – charakterystyka pracy w placówkach publicznych i niepublicznych.
Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.
Termin: Śr 24 marca 18:00 - 21:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 24 marca 18:00 - 21:00
Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa?
Termin: Śr 24 marca 18:00 - 21:00
Czynniki wpływające na rozwój dziecka
Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
Problemy wieku wczesnodziecięcego
Opóźniony rozwój mowy
Diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne
Rola zabawy w rozwoju dziecka.
Termin: Śr 24 marca 18:30 - 21:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Cz 25 marca 17:00 - 20:00
Czego się nauczę? Uczestnicy kursu nauczą się zwracać uwagę na konkretne zachowania u dzieci bądź brak pewnych umiejętności, które powinny skłonić ich do wzmożonej obserwacji dziecka, rozmowy z rodzicem i specjalistą. Uczestnicy kursu nauczą się, jak w prosty sposób pracować z dziećmi na co dzień i pomagać im poruszać się po obszarach, które są dla ich uczniów wyzwaniem.
Termin: Cz 25 marca 18:00 - 21:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
Termin: Cz 25 marca 18:00 - 21:00
Z czego składa się kurs? Kurs odbywa się w formie online i trwa 3 godziny zegarowe. Na kurs składa się nie tylko część teoretyczna – prezentacja, wykład, dyskusja oraz wzajemna wymiana doświadczeń, ale także część warsztatowa – praktyczne gry i zabawy, które nauczyciele mogą zaproponować uczniom w swoich grupach/klasach.
Termin: Pt 26 marca 18:00 - 21:00
1. Czy można nauczyć przedsiębiorczości przedszkolaka?
2. Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?
3. Czy warto dać dziecku pieniądze?
4. Jak działać projektowo i innowacyjnie w oparciu o temat przedsiębiorczości?
Termin: Pt 26 marca 18:00 - 21:00
Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.
Termin: Pt 26 marca 18:00 - 21:00
Elementy anatomii – budowa kończyny górnej.
Napięcie mięśniowe i jego znaczenie.
Postawa ciała.
Mała motoryka
Wykorzystanie założeń integracji sensorycznej w terapii ręki.

Osiągnięcia rozwojowe dziecka.
Odruchy i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.
Etapy rozwoju grafomotoryki.
Budowa planu pracy z dzieckiem.
Zabawy i aktywności.
Termin: Pt 26 marca 18:30 - 21:30
1. Omówienie najważniejszych zespołów afatycznych, które wpływają na proces diagnozy, klasyfikacji i planowania terapii logopedycznej, tj.
• zaburzenia nazywania
• anomia
• agnozje
• zaburzenia rozumienia
• zaburzenia powtarzania
• trudności w czytaniu i pisaniu
• zaburzenia liczenia
• zaburzenia artykulacyjne i apraksje
• zaburzenia gramatyki i składni
2. Wpływ zaburzeń afatycznych na komunikację i programowanie terapii logopedycznej.
3. Wybrane analizy materiałów ze studiów przypadków.
Termin: So 27 marca 09:00 - 12:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 27 marca 09:00 - N 28 marca 15:00
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli:

chcesz usystematyzować swoją wiedzę;
zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia;
nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy;
Po tym Szkoleniu wrócisz do pracy, do pacjentów, z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów
Termin: So 27 marca 09:00 - 12:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 27 marca 09:00 - 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej , stomatologicznej.
Termin: N 28 marca 09:00 - 15:00
Eksperyment: co to? Po co? Gdzie? Jak? Z kim?
Czy wszystkie doświadczenia możemy przeprowadzić w placówkach oświatowych?
Rodzaje eksperymentów- warsztat praktyczny. Zrób to sam…
Termin: Pn 29 marca 17:00 - 20:00
Charakterystyka pacjenta i zasady pracy z uczniem z ASD.
Narzędzia diagnostyczne niezbędne w pracy logopedycznej.
Planowanie terapii logopedycznej, przegląd pomocy terapeutycznych.
Programowanie języka – budowanie systemu językowego uczniów z ASD.
Termin: Pn 29 marca 18:00 - 21:00
Oddziaływanie muzyki na psychikę człowieka, na zachowanie dziecka; wpływ muzyki na emocje; muzyka jako wyzwalacz emocji i przeżyć.
Rola muzyki w codziennym funkcjonowaniu dzieci i dorosłych;
Omówienie metod muzykoterapii wykorzystywanych w pracy dziećmi – przykładowe scenariusze zajęć, efekty oddziaływania muzykoterapii. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymują 2 gotowe scenariusze zajęć muzykoterapii.
Instrumentarium muzykoterapeuty – omówienie zasobów. Jak dobrać muzykę do zajęć?
Metody relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wyobrażenia przy muzyce – jaką mają wartość terapeutyczna?
Podstawowe zagadnienia związane z przeżywaniem stresu.
Termin: Pn 29 marca 18:00 - 21:00
1. Podstawowe założenia metody Montessori.
2. Pomoce Montessori – do czego służą i jak z nich skorzystać?
3. Jak rozwijać wszechstronnie dziecko wykorzystując metodę Montessori.
4. Tworzenie własnych pomocy edukacyjnych w duchu Montessori.
Termin: Wt 30 marca 18:00 - 21:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznanie ćwiczeń grafomotorycznych, pozwalające dziecku trenować sprawność dłoni.
Pomysły na prace plastyczne i prace domowe.
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Śr 31 marca 18:00 - 21:00
Kwiecień 2021
Prawa półkula jest strukturą ośrodkowego układu nerwowego, która przez wiele lat pozostawała niezauważona przez badaczy i terapeutów. Mimo, że pacjenci z uszkodzeniami tego obszaru przejawiali pewne trudne do uchwycenia problemy, dopiero lata 70-te XX wieku zainicjowały badania, które przyniosły odpowiedzi na nurtujące nas pytania o prawą półkulę. Dzisiaj już wiemy, jak ważną rolę w procesach komunikowania się, postrzegania świata i samego siebie odgrywa ten obszar OUN.
Termin: Cz 1 kwietnia 18:00 - 21:00
KWALIFIKACJE OSIĄGNIĘTE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA: Uczestnicy:

Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów
Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Wt 6 kwietnia 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Śr 7 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Cz 8 kwietnia 16:00 - 19:00
Kurs „Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja” omawia zagadnienia zaburzeń o typie apraksji mowy u dorosłych (zarówno izolowanych, jak i towarzyszących afazji). Przedstawiane zostaną metody diagnostyczne oraz różnorodne metody i techniki terapii.
Termin: Cz 8 kwietnia 17:00 - 20:00
Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu.
Termin: Cz 8 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do pracowników: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych tego typu jednostek, które zajmują się między innymi opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergerem. Dla pracowników DPS, opiekunów MOPS i GOPS.
Termin: Cz 8 kwietnia 18:00 - 21:00
Będąc osobą pracującą z dziećmi niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy zachowania dzieci budzą nasz niepokój. Problemy ze złością, agresją, wycofaniem, adaptacją, brakiem postępów w nauce itp. stawiają dorosłych wobec decyzji o tym, czy angażować innych specjalistów, czy też wystarczy „dać dziecku czas”. Warsztat ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia pozwalające rozpoznać i podjąć decyzję w tym obszarze.
Termin: Pt 9 kwietnia 17:00 - 20:00
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim popartej wieloma przykładami. Zdobyte informacje pozwolą zapanować nad uczniem, wybrać odpowiednie metody i formy pracy. A w rezultacie zrealizować w sposób ciekawy i twórczy obowiązującą podstawę programową.
Termin: Pt 9 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie dedykowane osobom pracującym z noworodkiem i niemowlęciem (neurologopedzi, fizjoterapeuci, położne). Szkolenie zapoznaje uczestnika z przebiegiem porodu, jego wpływem na stan dziecka oraz jego funkcjonowanie w okresie noworodkowo-niemowlęcym.
Termin: So 10 kwietnia 09:00 - 12:00
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Pn 12 kwietnia 17:00 - 21:00
Wprowadzenie do programu terapii SAZ.
Analiza zachowania.
Tworzenie środowiska SAZ.
Programy szczegółowe dla dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Droga rozwoju z wykorzystaniem SAZ w zakresie umiejętności podstawowych, początkowych i pośrednich.
Nauczanie umiejętności w oparciu o SAZ krok po kroku.
Termin: Pn 12 kwietnia 18:00 - 21:00
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: Wt 13 kwietnia 16:00 - 19:00
Wpływ muzyki na rozwój percepcji słuchowej dziecka.
Jak rozwijać mowę wykorzystując ruch i muzykę.
Wykorzystanie rytmu, melodii i instrumentów w terapii logopedycznej.
Piosenki, zabawy i ćwiczenia logorytmiczne dla każdego.
Termin: Wt 13 kwietnia 18:00 - 21:00
Joga nie musi być nudna, gdyż również w formie „jogowej” zabawy dziecko uczy się najlepiej.
Termin: Wt 13 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Śr 14 kwietnia 18:00 - 20:30
– jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
– jak nauczyć ich logicznego myślenia,
– jak rozwijać umiejętności matematyczne,
– jak nauczyć ich stosowania zasad i schematów
– jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia,
– jak posługiwać się bezpłatnymi narzędziami do kodowania?
Termin: Śr 14 kwietnia 18:00 - 21:00
Dysfunkcje w stawie skroniowo-żuchwowym są przyczyną wielu trudnych i niespecyficznych dolegliwości. Bardzo często przyczynami dysfunkcji są zaburzenia czynnościowe lub wady zgryzu. W pracy logopedy ważne jest, aby przynajmniej w sposób przesiewowy móc ocenić pracę stawu skroniowo-żuchwowego oraz wdrożyć ćwiczenia, które poprawią przede wszystkim jakość życia pacjenta.
Termin: Cz 15 kwietnia 18:00 - 21:00
Rola muzyki klasycznej podczas zabaw plastycznych.
Fantazje, improwizacje z wykorzystaniem obrazów.
Hirameki- jak z niczego stworzyć coś…
Teatrzyk cieni.
Edukacja przez ruch- zabawy z pastelami w ujęciu D. Dziamskiej.
Termin: Pt 16 kwietnia 17:00 - 20:00
Oddziaływanie muzyki na psychikę człowieka, na zachowanie dziecka; wpływ muzyki na emocje; muzyka jako wyzwalacz emocji i przeżyć.
Rola muzyki w codziennym funkcjonowaniu dzieci i dorosłych;
Omówienie metod muzykoterapii wykorzystywanych w pracy dziećmi – przykładowe scenariusze zajęć, efekty oddziaływania muzykoterapii. Uczestnicy szkolenia on-line otrzymują 2 gotowe scenariusze zajęć muzykoterapii.
Instrumentarium muzykoterapeuty – omówienie zasobów. Jak dobrać muzykę do zajęć?
Metody relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki. Wyobrażenia przy muzyce – jaką mają wartość terapeutyczna?
Podstawowe zagadnienia związane z przeżywaniem stresu.
Termin: So 17 kwietnia 09:00 - 12:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 17 kwietnia 09:00 - 15:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 17 kwietnia 09:00 - 15:00
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 17 kwietnia 09:00 - 14:00
Cele szkolenia:
- zapoznanie z technikami baśnioterapii
- zaznajomienie z rodzajami oraz założeniami bajek terapeutycznych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych i relaksacyjnych
- nauka praktycznego zastosowania bajek i opowiadań w pracy z dziećmi
Termin: Pn 19 kwietnia 18:00 - 21:00
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Pn 19 kwietnia 18:00 - 21:00
Ocenianie kształtujące to ocenianie ułatwiające i wspierające proces uczenia się. Właśnie z tymi wyzwaniami zmaga się każdy nauczyciel na swoich zajęciach. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tej metody, która pomoże im poprawić jakość pracy swojej kasy/ nauczanego przedmiotu/ edukacji.
Termin: Wt 20 kwietnia 18:00 - 20:00
Szkolenie jest skierowane dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, oligofrenopedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych kynoterapią.
Termin: Wt 20 kwietnia 18:00 - 21:00
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych – projektowanie kart pracy, gier, rysowanie w programie graficznym. Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje Ci jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne, które wykorzystasz w codzienne praktyce terapeutycznej. Po szkoleniu opracujesz własne pomoce i dostosujesz do nich metody terapeutyczne.
Termin: Śr 21 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: Śr 21 kwietnia 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie z symptomatyką, konsekwencjami choroby po/covidowej oraz z możliwościami terapii logopedycznej tychże pacjentów.
Termin: Śr 21 kwietnia 18:00 - 20:00
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli, którzy mają do czynienia z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, niepełnosprawnym ruchowo, z dysfunkcjami np. dysleksją, ze spektrum autyzmu, mutyzmem, afazją, niedosłuchem. Zapraszamy nauczycieli świetlicy, wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów, wszystkich zainteresowanych.
Termin: Śr 21 kwietnia 18:00 - 21:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych kompetencji i umiejętności pracy z dzieckiem z diagnozą mutyzmu wybiórczego.
Termin: Cz 22 kwietnia 18:00 - 21:00
Wskazany zostanie związek braku integracji odruchowej z trudnościami w regulacji emocji, rozwoju mowy i motoryki oraz zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Wskazane zostaną jej związki z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyspraksją, afazją, autyzmem i innymi zespołami i zaburzeniami rozwojowymi.
Termin: Pt 23 kwietnia 17:00 - 20:00
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Termin: So 24 kwietnia 09:00 - N 25 kwietnia 15:00
Szkolenie dedykowane osobom pracującym z noworodkiem i niemowlęciem (neurologopedzi, fizjoterapeuci, położne). Szkolenie zapoznaje uczestnika z przebiegiem porodu, jego wpływem na stan dziecka oraz jego funkcjonowanie w okresie noworodkowo-niemowlęcym.
Termin: So 24 kwietnia 09:30 - 12:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu .
Termin: N 25 kwietnia 08:00 - 14:00
Na szkoleniu: – dowiesz się,
- jak rozwijają się zmysły dziecka
- jakie zabawy rozwijają słuch, dotyk, wzrok i spostrzegawczość
- w jaki sposób wprowadzać dziecko w świat zapachów i smaków
- co my dorośli robimy źle , kierując się modą , nie dobrem dziecka
Termin: Pn 26 kwietnia 16:00 - 19:00
Blok I: Higiena jamy ustnej w dysfagii.
Blok II: Higiena jamy ustnej u pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej, gardła i nosa.
Termin: Wt 27 kwietnia 18:00 - 20:00
Zagrożenia w Internecie (gdzie szukać pomocy)
Młody człowiek w sieci – uzależnienie vs. rozwój
Współpraca z rodzicami – a bezpieczeństwo cyfrowe dzieci
Ochrona prywatności i danych. Własność intelektualna
Warte polecenia – aplikacje i strony internetowe
Zabezpiecz swój sprzęt – co mogę zrobić na start?
Termin: Śr 28 kwietnia 18:00 - 21:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 28 kwietnia 18:00 - 21:00
Maj 2021
Szkolenie pozwoli zrozumieć przyczyny agresji u dzieci, zobaczyć możliwe strategie wsparcia a także odpowie na pytanie „czy to na pewno minie?” oraz „czy zawsze mija?”
Termin: Pt 7 maja 17:00 - 20:00
Dowiesz się jak przygotować rodzica, dziecko i siebie do nowej sytuacji?
Poznasz prawdy i „mity” dotyczące adaptacji.
Otrzymasz narzędzia do budowania skutecznej komunikacji z Rodzicem.
Nauczysz się, jak rozpoznawać potrzeby dziecka.
Dowiesz się, jak przygotować się organizacyjnie do procesu adaptacji.
Termin: Śr 12 maja 17:00 - 19:30
Niniejszy warsztat staje się okazją do spotkanie z innymi specjalistami i wymiany spostrzeżeń, obserwacji oraz wiedzy dotyczącej interesujących nas zachowań. Całość zostanie omówiona w świetle psychologii rozwojowej dziecka, neurofizjologii ,Teorii Przywiązania oraz Teorii Poliwagalnej.
Termin: Pt 21 maja 17:00 - 20:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 22 maja 09:00 - 15:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 22 maja 09:00 - 15:00
Szkoła i przedszkole są źródłem wielu bodźców dla dzieci, ale też miejscem, w którym spędzają większą część dnia. Nadmiar bodźców, interakcje z rówieśnikami, wymagania nauczyciela, sprawdziany i lekcje mogą wywoływać różne reakcje stresowe u wszystkich dzieci, zarówno tych, których rozwój przebiega bez zakłóceń, ale w szczególności u tych dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne.
Termin: Pn 24 maja 18:00 - 21:00
Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność udzielania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji.
Termin: Pn 31 maja 18:00 - 20:00
Czerwiec 2021
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej.
Termin: So 5 czerwca 09:00 - N 6 czerwca 15:00
· Twórca metody;
· Założenie integracji sensorycznej;
· Rola i znaczenie zmysłów;
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
· Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
· Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole
Termin: So 5 czerwca 09:00 - 14:00
Omówienie funkcji oddychania torem nosowym.
Znaczenie pozycji spoczynkowej układu oralnego.
Konsekwencje dysfunkcji oddychania.
Krótkie omówienie metod terapii.
Termin: Śr 9 czerwca 19:00 - 21:00
1. Czym jest AAC?
2. Pierwsze kroki w AAC.
3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.
Termin: Cz 10 czerwca 18:00 - 21:00
Niniejszy warsztat staje się okazją do spotkanie z innymi specjalistami i wymiany spostrzeżeń, obserwacji oraz wiedzy dotyczącej interesujących nas zachowań. Całość zostanie omówiona w świetle psychologii rozwojowej dziecka, neurofizjologii ,Teorii Przywiązania oraz Teorii Poliwagalnej.
Termin: Pt 11 czerwca 17:00 - 21:00
Dla: wszystkich, w tym logopedów, studentów, terapeutów.
Termin: Śr 16 czerwca 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu  plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie  terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: Pt 18 czerwca 14:00 - 20:00
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych wg A. Goldsteina.
Strategie stosowane w Treningu Umiejętności Społecznych.
Charakterystyka funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Omówienie modelowej struktury TUS.
Praca nad zachowaniami trudnymi, które mogą pojawić się w trakcie sesji – strategie proaktywne.
Tworzenie systemów motywacyjnych.
Współpraca z rodzicami/opiekunami uczestnika TUS.
Programowanie rocznego planu pracy z grupą.
Termin: So 19 czerwca 09:00 - 15:00
Lipiec 2021
Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w zorganizowanie zajęć dla klasy, do której uczęszczają uczniowie ze SPE oraz wsparciem z zakresu prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE i ich rodzicom.
Termin: Cz 8 lipca 18:00 - 20:00
Elektroterapia oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie. Zabieg pobudza do pracy włókna mięśniowe podniebienia, wskutek czego następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.
Termin: So 10 lipca 09:00 - 17:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 17 lipca 09:00 - 15:00

Arteterapia - szkolenie certyfikacyjne - on-line
Szkolenie zakończone certyfikatem, który pozwala na wykorzystanie metod arteterapeutycznych w pracy. (Po spełnieniu wymogów formalnych).
Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej.
Termin: So 24 lipca 09:00 - N 25 lipca 15:00
Sierpień 2021
1. Poznanie przepisów prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
2. Zdobycie wiedzy na czym polega praca projektowa oraz dobre praktyki, poznanie ich pozytywów i zastosowanie w pracy z uczniami.
3. Zdobycie umiejętności konstruowania projektów edukacyjnych zgodnych z wymogami.
4. Poznanie struktury i rodzajów innowacji pedagogicznej, poddanie jej ewaluacji.  
Termin: Pn 23 sierpnia 18:00 - 19:30
Wrzenia 2021
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Wt 7 września 18:00 - 21:00
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym.
Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe.
Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii.
Krótka analiza przypadku.
Termin: Śr 8 września 19:00 - 21:00
Dzień 1: 08:30-17:15
Dzień 2: 08:00-12:45
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF.
Termin: So 11 września 08:30 - N 12 września 12:45
Miejsce: Warszawa
Adresaci wczesnych oddziaływań logopedycznych
Warunki diagnozy PNR oralnych
Odruchy i znaczenie ich jakości dla poboru pokarmu
Najczęściej spotykane zaburzenia odruchów oralnych/funkcji
Proponowany protokół postępowania w przypadku zaburzeń
Termin: Śr 29 września 19:00 - 21:00
Padziernika 2021
Dzień 1: 08:30-17:15
Dzień 2: 08:00-12:45
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.
Termin: So 16 października 08:30 - N 17 października 12:45
Miejsce: Warszawa