Nadchodzące szkolenia online

Wrzesień 2021
Kurs „Dysfagia neurogenna u dorosłych” skierowany jest do klinicystów pracujących z chorymi neurologicznie. Duża część wykładu dotyczy praktycznych aspektów diagnozy i terapii zaburzeń połykania.
Termin: N 26 września 09:00 - 14:00
Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu elektroterapii i elektrodiagnostyki w procesie logopedycznym. Poznają Państwo i nabędą umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego. Terapia ta jest skutecznym uzupełnieniem leczenia logopedycznego i ortodontycznego. Zabieg elektrostymulacji, dzięki odpowiednio dobranym parametrom, wspomaga kompleksowe leczenie pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi.
Termin: N 26 września 09:00 - 17:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 26 września 09:00 - 15:00
Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.
Termin: N 26 września 12:30 - 15:30
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie skierowane jest do studentów, pedagogów, nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych, domów dziecka i opieki społecznej a także dla rodziców dzieci!
Termin: Pn 27 września 17:00 - 20:00
Dzięki szkoleniu uczestnik zyska Umiejętność wprowadzania i dokumentowania innowacji pedagogicznych. Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do wprowadzania innowacji pedagogicznych w szkołach i przedszkolach. Podczas szkolenia nauczyciele zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzia przygotowujące do wprowadzenia innowacji pedagogicznych w szkole.
Termin: Pn 27 września 18:00 - 21:00
Jak włączyć dziecko ze spektrum autyzmu do zespołu klasowego?
Jak rozmawiać z uczniami o zaburzeniach ze spektrum autyzmu?
Jakich trudności można się spodziewać w relacji uczeń ze spektrum autyzmu a klasa?
Termin: Pn 27 września 18:00 - 21:00
Uczestnicy:
Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka,
Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów
Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci
Możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Termin: Pn 27 września 18:30 - 21:30
W programie m.in. czynniki wpływające na rozwój dziecka, zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko, rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka, diagnoza dziecka oraz narzędzia diagnostyczne.
Termin: Pn 27 września 18:30 - 21:30
1. Dysleksja – co musisz o niej wiedzieć?
2. Dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia.
3. Kuferek pomocy dla dziecka z dysleksją.
4. Jak udzielać pomocy zdalnej dziecku z dysleksją?
Termin: Pn 27 września 19:00 - 21:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat. Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Wt 28 września 18:00 - 21:00
Kreatywność nie jest darem dla wybrańców. Można ją rozwijać i można sprawiać, aby myślenie było oryginalne. Ćwiczenia rozwijające kreatywność można zastosować w szkole przy okazji…i bez okazji. Trening twórczego myślenia nie tylko rozbawi naszych uczniów, ale sprawi, że będą rozwijać kreatywność tak, jak ćwiczy się poszczególne mięśnie ciała.
Termin: Wt 28 września 18:00 - 21:00
Etiologia zaburzenia.
Jak rozpoznać cechy apraksji.
Diagnozowanie.
Planowanie terapii.
Terapia (metody techniki pracy).
Termin: Wt 28 września 18:00 - 19:30
To szkolenie sprawi, że wejdziesz do sali pełnej maluszków ze spokojem w sercu i uśmiechem na twarzy. Pokażę Ci konkretne rozwiązania – co się sprawdza, a co niekoniecznie i dlaczego tak jest. Zajmiemy się również Rodzicami – pamiętaj są oni ważnym partnerem naszych działań.
Termin: Wt 28 września 18:00 - 21:00
Dwanaście par nerwów czaszkowych należy do obwodowego układu nerwowego. Ich rolą jest unerwienie czuciowe i ruchowe głównie w obszarze głowy i twarzy – wyjątkowy jest nerw błędny. Część z nich odgrywa ważną rolę w funkcji mowy i połykania. W czasie badania pacjenta logopeda powinien również skupić się na ocenie nerwów czaszkowych.
Termin: Wt 28 września 18:30 - 20:30
Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia, pragnących wzbogacić swój warsztat pracy. Dla studentów, nauczycieli, rodziców, pedagogów i początkujących terapeutów – dla wszystkich osób, które chcą umieć rozpoznać ucznia z dysgrafią i nieść pomoc podopiecznym z niską jakością graficzną pisma.
Termin: Śr 29 września 17:00 - 20:00
Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na szkoleniu zostaną poruszone takie zagadnienia jak neofobia pokarmowa i zaburzenie ARFID.
Termin: Śr 29 września 18:00 - 21:00
Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
Możliwości wykonywania zawodu logopedy – charakterystyka pracy w placówkach publicznych i niepublicznych.
Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.
Termin: Śr 29 września 18:00 - 21:00
Wsparcie motoryki małej i grafomotoryki z wykorzystaniem integracji sensorycznej.
Termin: Śr 29 września 18:30 - 20:30
Na warsztatach dowiesz się:
– Jak stworzyć wolontariat w szkole?
– Kim jest wolontariusz? Kto może nim być? Jakie ma prawa, ale i obowiązki?
– Co daje wolontariat w szkole?
– Jak działać i z kim? Gdzie szukać wsparcia?
Termin: Śr 29 września 18:30 - 21:00
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym. Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe. Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii oraz krótka analiza przypadku.
Termin: Śr 29 września 19:00 - 21:00
Szkolenie przybliża znaczenie innowacji pedagogicznej w szkole podstawowej. Odpowiada na pytanie czy warto wprowadzać różnorodność i oryginalność tematyki zajęć pozalekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Wskazuje nietypowe metody i techniki prowadzenia zajęć, warsztatów dla dzieci.
Termin: Cz 30 września 17:00 - 20:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
Termin: Cz 30 września 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim popartej wieloma przykładami. Zdobyte informacje pozwolą zapanować nad uczniem, wybrać odpowiednie metody i formy pracy. A w rezultacie zrealizować w sposób ciekawy i twórczy obowiązującą podstawę programową.
Termin: Cz 30 września 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które regulują pracę nauczyciela w aspekcie administracyjnym, cywilnym, karnym oraz rodzinnym. W szczególności dowiesz się jaki uprawnienia i obowiązki wiążą się z wykonywaniem pracy nauczyciela, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Cz 30 września 18:30 - 21:00
Październik 2021
Szkolenie pozwoli zrozumieć przyczyny agresji u dzieci, zobaczyć możliwe strategie wsparcia a także odpowie na pytanie „czy to na pewno minie?” oraz „czy zawsze mija?”
Termin: Pt 1 października 17:00 - 20:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z istotą percepcji wzrokowej, która ma znaczący wpływ na naukę czytania i pisania.
Termin: Pt 1 października 18:00 - 21:00
1. Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka – wpływ pozycji ciała pacjenta.
2. Przyczyny nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Indywidualne podejście terapeutyczne.3. Oddychanie, połykanie – prawidłowe i nieprawidłowe, rozwiązania terapeutyczne.
4. Model terapii uwzględniający kształtowanie prawidłowych nawyków.
5. Ćwiczenia utrwalające prawidłową pozycję spoczynkową języka.
6. Każdy Uczestnik otrzyma książeczkę do wydruku – prezentującą w sposób obrazowy ćwiczenia mięśni języka.
Termin: Pt 1 października 18:00 - 21:00
Przekazanie podstaw teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną w celu lepszego wspierania potencjału rozwojowego dziecka, ucznia lub wychowanka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym, zakresie opieki i wsparcia w szkole.
Termin: Pt 1 października 18:00 - 21:00
Rysunek jako jeden z narzędzi terapeutycznych.
Rozwój percepcji wzrokowej dziecka.
Nauka rysunku krok po kroku.
Rysunek logopedyczny w ćwiczeniach artykulacyjnych.
Rysunek logopedyczny w ćwiczeniach lewopółkulowych.
Termin: Pt 1 października 19:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą. Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych.
Termin: So 2 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Wrocław
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 2 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Katowice
Rozwój funkcji słuchowych w okresie przedszkolnym i szkolnym.
Wyzwania przedszkola i szkoły w aspekcie rozwoju fonetyczno-fonologicznego.
Praca terapeuty w zakresie:
- wykrywania dźwięków i różnicowania
- stymulowanie w przestrzeni i ruchu
- koordynacja i słuch
- sekwencje słuchowe i słuchowo-ruchowe
- praksje dynamiczne w rozwoju słuchowym.
Termin: So 2 października 09:00 - 11:00
Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
Termin: So 2 października 09:00 - N 3 października 15:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań.
Termin: So 2 października 09:00 - N 3 października 15:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie dla nauczycieli dydaktycznych i wspomagających pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, opinią z PPP.
Termin: So 2 października 09:00 - 12:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: N 3 października 09:00 - 12:00
Miejsce: Wrocław
· Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;
· Sposoby stymulacji zmysłów;
· Zaburzenia SI - wyjaśnienie pojęcia
· Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller
· Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
· Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
· Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
· Propozycje ćwiczeń;
· Dyspraksja
Termin: N 3 października 09:00 - 14:00
Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem prostych narzędzi komputerowych. Prowadząca szkolenie w sposób innowacyjny i twórczy zaprezentuje jak można stworzyć własne pomoce terapeutyczne.
Termin: N 3 października 09:00 - 12:00
- Ewaluacja i dokumentowanie prowadzonych zajęć.
- Cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na zajęciach lekcyjnych, realizowanie zajęć z rewalidacji indywidualnej.
- Sposoby eliminowania trudnych zachowań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
- Planowanie współpracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
Termin: N 3 października 09:00 - 12:00
Kurs „Afazja to proste” kierowany jest do osób chcących poszerzać umiejętności diagnostyczne. Omówienie aspektów diagnozy różnicowej afazji i innych zaburzeń (apraksji mowy, dysfunkcji poznawczych, otępień). Propozycja funkcjonalnej szerokiej diagnozy.
Uczestnik otrzyma testy do diagnozy afazji (Test Bostoński, LAST), testy do diagnozy afazji postępujących oraz przesiewowy test funkcji poznawczych. Czasowy dostęp do prezentacji.
Termin: N 3 października 09:00 - 14:00
Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.
Termin: N 3 października 12:30 - 15:30
Miejsce: Wrocław
Kurs podstawowy – dotyczy patomechanizmów, metod diagnozowania oraz terapii motorycznych zaburzeń mowy u dorosłych. Uczestnik otrzyma podsumowanie – zestawienie klasyfikacji i objawów dyzartrii, zaleceń terapeutycznych oraz czasowy dostęp do prezentacji.
Termin: Pn 4 października 17:00 - 20:00
1. Przepisy prawne regulujące sytuację edukacyjną dziecka z doświadczeniem migracyjnym.
2. Skutki psychologiczne migracji.
3. Tworzenie oddziałów przygotowawczych.
4. Praca na lekcji z dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym.
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do pracowników: domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych tego typu jednostek, które zajmują się między innymi opieką osób niepełnosprawnych intelektualnie, z autyzmem, z Zespołem Aspergerem. Dla pracowników DPS, opiekunów MOPS i GOPS.
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Na szkoleniu dowiesz się:
– czym jest inteligencja emocjonalna
– jakie aspekty obejmuje
– jak kształtować ją u małych dzieci
– jak uczyć je rozpoznawania i nazywania uczuć
– jak uczyć dzieci samoświadomości
– jak budować ich samoakceptację
– jak wpajać im zasady asertywności
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Charakterystyka pacjenta i zasady pracy z uczniem z ASD.
 Narzędzia diagnostyczne niezbędne w pracy logopedycznej.
Planowanie terapii logopedycznej, przegląd pomocy terapeutycznych.
Programowanie języka - budowanie systemu językowego uczniów z ASD.
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Zajęcia oparte na metodzie symulacyjnej, które podnoszą kompetencje w zakresie działań związanych z cyberprzestępczością. Poszerza słownik pojęć, używanych przez młodzież z generacji always on i związanej z cyfrowym światem.
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, terapeutów autyzmu, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, rodziców pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń rozwoju, chcących nawiązać kontakt z dzieckiem z ASD.
Termin: Pn 4 października 18:00 - 21:00
Eksperyment: co to? Po co? Gdzie? Jak? Z kim?
Czy wszystkie doświadczenia możemy przeprowadzić w placówkach oświatowych?
Rodzaje eksperymentów- warsztat praktyczny. Zrób to sam…
Termin: Wt 5 października 17:00 - 20:00
Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:
- dysponuje wiedzą z zakresu prawidłowego rozwoju motorycznego dziecka, który stanowi bazę do dalszego rozwoju,
- potrafi określić i dostrzec objawy zaburzonego napięcia mięśniowego,
- zna objawy zaburzeń napięcia mięśniowego, które wpływają na zaburzenia pobierania pokarmu oraz mowę.
Termin: Wt 5 października 18:00 - 21:00
Poznasz i porównasz kilka najpopularniejszych na rynku robotów.
Dowiesz się czy warto i w jakim zakresie stosować roboty w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.
Poznasz inspiracje dotyczące pracy projektowej z robotami w tle.
Termin: Wt 5 października 18:00 - 21:00
Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: jak w dzisiejszych czasach być szanowanym i potrzebnym dorosłym? Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.
Termin: Wt 5 października 18:00 - 21:00
Pozyskanie wiedzy na temat organizacji zajęć grupowych z elementami logorytmiki w przedszkolu.
Poznanie rodzajów ćwiczeń logopedycznych i logorytmicznych.
Nabycie umiejętności konstruowania własnych scenariuszy zajęć logopedycznych z elementami logorytmiki w przedszkolu.
Termin: Wt 5 października 18:30 - 20:30
❗Sprawdź pełną ofertę szkoleń: https://cognitus.pl/szkolenia-on-line/– Przy zakupie trzech szkoleń z oferty obowiązuje zniżka 20 zł mniej od ceny każdego szkolenia.
Termin: Wt 5 października 18:30 - 21:30
Będąc osobą pracującą z dziećmi niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy zachowania dzieci budzą nasz niepokój. Problemy ze złością, agresją, wycofaniem, adaptacją, brakiem postępów w nauce itp. stawiają dorosłych wobec decyzji o tym, czy angażować innych specjalistów, czy też wystarczy „dać dziecku czas”. Warsztat ma na celu wyposażyć uczestników w narzędzia pozwalające rozpoznać i podjąć decyzję w tym obszarze.
Termin: Śr 6 października 17:00 - 20:00
Komunikacja z rodzicami uczniów to bardzo ważny element pracy nauczyciela. Czasem sprawia ona kłopot, a rodzic zostaje nazwany „trudnym„. Najczęściej jest tak, że to sytuacje są trudne i można nauczyć się, jak sobie z nimi radzić z korzyścią dla obu stron i przede wszystkim z korzyścią dla dziecka
Termin: Śr 6 października 18:00 - 21:00
Specjalne i specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów.
Problemy i wyzwania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji online.
Indywidualizacja procesu kształcenia w edukacji online.
Metody aktywizujące i wizualizacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji zdalnej.
Termin: Śr 6 października 18:00 - 21:00
Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:
- dysponuje wiedzą z zakresu przyczyn i objawów agresji i innych trudnych zachowań,
- potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń sensorycznych,
- zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu.
Termin: Śr 6 października 18:00 - 21:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.
Termin: Śr 6 października 18:00 - 21:00
Normatywność w połykaniu w ontogenezie.
Patologie ustnej fazy połykania i ich konsekwencje dla zgryzu i artykulacji.
Metody terapii funkcji połykania.
Termin: Śr 6 października 19:00 - 21:30
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w świat zabaw dla najmłodszej grupy wiekowej dzieci. Będzie to maraton zabaw ruchowych – tańce, zgadywanki, zabawy z chustą animacyjną, gry zespołowe, zabawy sensoryczne, usprawniające oraz wiele innych.
Termin: Cz 7 października 17:00 - 20:00
Jeśli pracujesz w żłobku, przedszkolu, opiekujesz się dziećmi lub nie wiesz w co bawić się ze swoim dzieckiem aby dbać o jego prawidłowy i zrównoważony rozwój te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Przyjdź i przekonaj się jaką moc ma odpowiednio dobrany zestaw zabaw. Jak kluczową rolę odgrywa znajomość przesłania konkretnych ćwiczeń, układów ruchowych, muzyka i wiele innych.
Termin: Cz 7 października 17:00 - 20:00
1. Czy można nauczyć przedsiębiorczości przedszkolaka?
2. Co wspólnego ma ekologia z oszczędzaniem?
3. Czy warto dać dziecku pieniądze?
4. Jak działać projektowo i innowacyjnie w oparciu o temat przedsiębiorczości?
Termin: Cz 7 października 18:00 - 21:00
Szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli oraz zaopatrzenie ich w niezbędną wiedzę do skutecznego wprowadzania nowatorskich rozwiązań w działalności edukacyjnej.
Termin: Cz 7 października 18:00 - 19:30
Zajęcia prowadzone zdalnie – jak się do nich przygotować?
Praktyczne wykorzystanie bezpłatnych aplikacji podczas zajęć online.
Jak uczyć skutecznie bawiąc się z uczniami.
Gry i zabawy aktywizujące – rozgrzewki językowe, urozmaicanie lekcji, utrwalanie wiadomości.
Termin: Cz 7 października 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących status prawny ucznia. W szczególności dowiesz się o prawach i obowiązkach ucznia oraz korelacji praw i obowiązków nauczyciela i szkoły wobec niego. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Cz 7 października 18:30 - 21:00
Terminologia i definicje.
Przyczyny wad zgryzu w ujęciu całościowym.
Diagnoza pacjenta krok po kroku.
Organizacja postępowania terapeutycznego.
Termin: Cz 7 października 19:00 - 21:00
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych, oraz osoby pracujące z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami.
Termin: Pt 8 października 14:00 - 20:00
Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:
- dysponuje wiedzą ogólną z zakresu zaburzeń rozwojowych,
- potrafi wspomagać funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w szkole,
- potrafi dostosować przestrzeń w placówce edukacyjnej, najbardziej optymalna do potrzeb ucznia z ASD.
Termin: Pt 8 października 18:00 - 20:00
Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.
Termin: Pt 8 października 18:00 - 21:00
Dojrzałość neuromotoryczna jest ściśle związana z dojrzałością układu nerwowego. Występowanie odruchów pierwotnych po ukończeniu 1 roku życia sygnalizuje o niedojrzałości mózgu. Mogą one mieć wpływ na specyficzne trudności w nauce, stany lękowe, a także opóźnienia w zakresie rozwoju ruchowego.
Termin: Pt 8 października 18:30 - 20:30
1.Zajęcia TUS – dla kogo?
2.Czy jako logopeda mogę wdrożyć elementy TUS do praktyki?
3.TUS dla dziecka z trudnościami logopedycznymi – wdrażanie krok po kroku.
4.Inspiracje do zajęć TUS.
Termin: Pt 8 października 19:00 - 21:00
1. Krótko o klasyfikacji głosek języka polskiego.
2. Mechanika mówienia.
3. Podniebienie miękkie – anatomia.
4. Nosowanie otwarte i zamknięte – charakterystyka.
5. Badanie logopedyczne nosowania krok po kroku.
6. Postępowanie logopedyczne w przypadku diagnozy nosowania otwartego i zamkniętego – propozycje ćwiczeń.
7. Panel dyskusyjny.
Termin: Pt 8 października 19:00 - 21:00
Porozumienie bez Przemocy (NVC) poprzez cztery proste kroki i konkretne wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie potrzeb dziecka, rodzica i pedagoga.
Termin: So 9 października 09:00 - 13:00
Uczestnicy poznają proste techniki, których podstawą jest improwizacja. Zyskają zbiór zabaw fabularyzowanych, ruchowych, plastycznych i teatralnych, które staną się bazą do tworzenia indywidualnych pomysłów na lekcje, zajęcia i wyjazdy wakacyjne. Każdy uczestnik otrzyma gotowe scenariusze, do wykorzystania w dowolnej formie pracy.
Termin: So 9 października 09:00 - 13:00
Kurs „100 pomysłów na afazję” skupia się na praktycznej stronie terapii afazji u dorosłych (wiele propozycji treningów można zastosować u dzieci). Obie części obejmują całość zagadnień, jednak nie ma wymogu uczestnictwa w obu kursach.
Termin: So 9 października 09:00 - 14:00
Uczestnicy zapoznają się z teorią uczenia motorycznego oraz pokazem ćwiczeń praktycznych, związanych między innymi z ruchem kreatywnym, poznają metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami kształcenia. Dowiedzą się jak planować zajęcia i ćwiczenia wpierające rozwój dziecka zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i w domu.
Termin: So 9 października 17:00 - 20:00
Omówienie technik pracy z licznymi przykładami i inspirującymi ćwiczeniami.
Termin: N 10 października 09:00 - 14:00
Szkolenie animacyjne jest dla wszystkich, którzy pracują bądź zamierzają pracować z dziećmi. Na szkoleniu na pewno nie zabraknie energii, uśmiechu i dobrej zabawy. Szkolenie podzielone jest na 4 tematy:
– Integrację
– Zabawy ruchowe
– Tańce animacyjne
– Konkursy, zawody
Termin: N 10 października 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowanie jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz wszystkich, którzy chcieliby nauczyć swoich uczniów umiejętności uczenia się.
Termin: Pn 11 października 09:00 - 13:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi. Poprzez zajęcia plastyczne możemy rozwijać sprawność grafomotoryczną w ciekawy dla dziecka sposób.
Termin: Pn 11 października 18:00 - 21:00
Szkolenie dedykowane nauczycielom i innym specjalistom współpracującymi z instytucją szkoły. Wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem. Poszerza wiedzę i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące fonoholizmu.
Termin: Pn 11 października 18:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wszystkich pracujących z dziećmi.
Termin: Pn 11 października 18:00 - 21:00
Uczestnik szkolenia po jego ukończeniu:

dysponuje wiedzą z zakresu ewentualnych zaburzeń sensorycznych ucznia
potrafi określić i dostrzec objawy zaburzeń sensorycznych
zna strategie wspomagające ucznia z zaburzeniami sensorycznymi w szkole i w przedszkolu
otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa i materiały szkoleniowe
Termin: Pn 11 października 18:00 - 21:00
Związki pracy ręki z artykulacją – analiza.
W jaki sposób logopeda może ocenić funkcję motoryki małej?
Wskazówki do terapii i wsparcie dziecka z problemami motoryki małej i grafomotoryki.
Inspiracje do pracy – moc zabaw angażujących rękę w terapii logopedycznej.
Termin: Pn 11 października 19:00 - 21:00
Bycie twórczym jest nieodzowne w zawodzie nauczyciela, twórczego podejścia wymagają zarówno uczniowie zdolni, jak i ci którzy mają trudności w nauce lub sprawiają problemy wychowawcze. To właśnie kreatywność pozwala nam zmierzyć się i podołać coraz to nowym problemom, wprowadzając w życie innowacyjne rozwiązania.
Termin: Wt 12 października 17:00 - 20:00
Rola dyrektora w systemie edukacji jest kluczowa. To od jego kompetencji, zdolności i umiejętności przywódczych zależy, jak szkoła (placówka oświatowa) będzie realizować skutecznie swoje zadania.
Termin: Wt 12 października 17:00 - 21:00
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja?
Termin: Wt 12 października 18:00 - 21:00
Celem szkolenia jest poznanie odruchów pierwotnych w holistycznym rozumieniu ich znaczenia. Omówione zostaną odruchy pierwotne warunkujące dalszy rozwój dziecka. Przedstawione zostaną testy diagnozy każdego z omawianych odruchów.
Termin: Wt 12 października 18:00 - 21:00
Poznanie najpopularniejszych form aktywności w sieci Internet oraz związanych z nimi zagrożeń i szans rozwoju. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w obszarze podnoszenia wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z bezpieczeństwem w Internecie, ochroną danych osobowych itp.
Termin: Wt 12 października 18:00 - 21:00
Kształtowanie postawy ciała u dziecka w wieku szkolnym jest zależne od wielu czynników. W jaki sposób można wspomagać rozwój kontroli posturalnej wykorzystując świadomą pracę z oddychaniem, uziemieniem stóp oraz ustawieniem głowy w przestrzeni?
Termin: Wt 12 października 18:00 - 21:00
Trudny uczeń: profil zachowań; modele rozumienia przyczyn trudności dziecka.
Charakterystyki trudnych zachowań uczniów.
Konfrontacja: nauczyciel- rodzic- uczeń.
Sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem ucznia.
Termin: Śr 13 października 17:00 - 20:00
Szkolenie prowadzone w połączeniu kilku metod: podającej, eksponującej, symulującej, a przede wszystkim stawiane na aktywność uczestników. Dedykowane dla nauczycieli i innych specjalistów współpracujących z szkołą. Ma na celu wzbogacić zakres wiedzy dotyczący cyberprzemocy oraz wdrażania czynności profilaktycznych w tym zakresie.
Termin: Śr 13 października 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dziecięcego porażenia mózgowego.
Termin: Śr 13 października 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych podstaw regulacji prawnych z zakresu prawa autorskiego, ale i poznasz praktyczny wymiar ich stosowania, jakie masz prawa i obowiązki, na co musisz uważać. Dowiesz się co możesz, jak legalnie korzystać z zasobów internetowych.
Termin: Śr 13 października 18:30 - 21:00
SPE – wyjaśnienie pojęcia.
Podział trudności z wyszczególnieniem ich objawów.
Wymagania wynikające z rozporządzenia.
Dynamika pracy z uczniem.
Sposoby organizacji pracy z uczniem z SPE.
Metody i formy pracy z uczniem z SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane na zajęciach z dzieckiem ze SPE.
Przykładowe pomoce i karty pracy, które mogą zostać wykorzystane na zajęciach.
Podsumowanie/wnioski.
Termin: Śr 13 października 18:30 - 21:30
1. Jak pracować zdalnie z uczniem ze spektrum autyzmu, oswajanie z nową sytuacją, tworzenie ciekawych rozwiązań, motywowanie i nagradzanie.
2. Jak realizować program nauczania z uczniem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym przez Internet, dobranie odpowiednich zagadnień, tworzenie ciekawych zadań, ocenianie.
3. Realizacja podstawy programowej z uczniem niepełnosprawnych w stopniu lekkim, opracowanie kart pracy, motywowanie, ocenianie ucznia.
Termin: Śr 13 października 19:00 - 21:00
1. Aktywne słuchanie.
2. Rozwijaj słuchanie ze zrozumieniem.
3. Zaangażuj wzrok, słuch i ruch podczas czytania!
4. Opowieści na każdą porę roku! Teraz w wersji online!
Termin: Śr 13 października 19:00 - 21:00
Szukasz niebanalnych pomysłów na kreowanie twórczej przestrzeni dla Twoich przedszkolaków? To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Jeśli masz dość wertowania przewodników dla nauczycieli w poszukiwaniu inspiracji, weź udział w tym szkoleniu!
Termin: Cz 14 października 17:00 - 20:00
Celem szkolenia jest poznanie znaczenia kształtowania się lateralizacji dla rozwoju dziecka. Omówione zostaną sposoby diagnozy lateralizacji, zgodnie z dwoma wystandaryzowanymi protokółami diagnostycznymi. Uczestnik zapozna się ze strategiami terapeutycznymi w przypadku zaburzonej lateralizacji.
Termin: Cz 14 października 18:00 - 21:00
1. Czym jest AAC?
2. Pierwsze kroki w AAC.
3. Przegląd pomocy dostępnych na rynku.
4. Tworzenie własnych pomocy AAC.
5. Idea czytania uczestniczącego w AAC.
6. Terapia z wykorzystaniem AAC krok po kroku.
Termin: Cz 14 października 18:00 - 21:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: Cz 14 października 18:30 - 21:30
Szkolenie jest swoistym wyposażeniem nauczycieli w umiejętność udzielania i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji. Szkolenie pozwoli nauczycielom skutecznie planować działania z zakresu udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jej dokumentowania oraz ewaluacji.
Termin: Pt 15 października 17:00 - 21:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami związanymi z ekspozycją alkoholu na płód i jego konsekwencjami wpływającymi na rozwój i funkcjonowanie dziecka.
Termin: Pt 15 października 18:00 - 21:00
Zeszyt logopedyczny, czy ważny element terapii?
Sprawdzone, autorskie rozwiązania stworzenia zeszytu logopedycznego dla dziecka z: dyslalią, ORM, wymagającego wsparcia AAC.
Zeszyt logopedyczny hand made – doskonale uczy i bawi!
Propozycje i inspiracje zeszytowe.
Elementy zeszytu do druku, gotowe szablony w formacie pdf.
Termin: Pt 15 października 18:00 - 21:00
Wizualne i ruchowe wspomaganie brzmienia dźwięków mowy
Intensywne zajęcia praktyczne
Możliwość opanowania metody w jeden dzień
Termin: So 16 października 09:00 - 13:00
Miejsce: Warszawa
1. Analiza przyczyn trudności w czytaniu – jak pomóc dziecku w nauce czytania?
2. Tworzenie pomocy terapeutycznych.
3. Organizacja zajęć z czytania.
Termin: So 16 października 09:00 - 11:00
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 16 października 09:00 - 15:00
Miejsce: Wrocław
Co to jest choroba Alzheimera?
Jak rozpoznać chorobę Alzheimera – zespół objawów.
Proces diagnostyczny.
Niefarmakologiczne formy terapii.
Rola opiekuna.
Termin: So 16 października 09:00 - 12:00
 W przedszkolach treści ekologiczne wplata się w programy nauczania już od dawna i może właśnie dlatego nasze przyzwyczajenia, powtarzane schematy sprawiają, że ekologia nie kojarzy nam się z czymś „odkrywczym” – a szkoda. Logicznie rzecz ujmując w przedszkolu może być inspirująco, innowacyjnie, ale również zwyczajnie eko – logicznie. I właśnie to będę chciała przybliżyć uczestnikom szkolenia. 
Termin: So 16 października 09:00 - 12:00
1. Charakterystyka wybranych chorób otępiennych.
2. Diagnoza różnicowa wybranych zespołów otępiennych.
3. Badania przesiewowe i diagnostyczne.
4. Proces terapeutyczny chorego.
5. Choroby rzadkie w otępieniach.
6. Analiza prezentowanych przypadków.
Termin: N 17 października 09:00 - 12:00
Kurs „Motoryczne zaburzenia mowy – apraksja” omawia zagadnienia zaburzeń o typie apraksji mowy u dorosłych (zarówno izolowanych, jak i towarzyszących afazji). Przedstawiane zostaną metody diagnostyczne oraz różnorodne metody i techniki terapii.
Termin: N 17 października 09:00 - 12:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Narządy artykulacyjne rozwijają się od pierwszych tygodni życia płodowego. Cały okres ciąży to intensywny rozwój dziecka, ale też rozwój ważnych dla życia układów. Prawidłowa praca narządów artykulacyjnych to nie tylko prawidłowa mowa, ale też umiejętność połykania. Te dwie funkcje są ze sobą w istotny sposób powiązane.
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych i logopedycznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zaburzeń integracji sensorycznej oraz zdobywać praktyczne umiejętności do pracy z uczniem z zaburzeniami sensorycznymi w kontekście nadwrażliwości.
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Charakterystyka trudnych zachowań u uczniów ze spektrum autyzmu.
Ograniczanie i eliminowanie niepowołanych reakcji w spektrum autyzmu.
Dostosowanie miejsca pracy dla ucznia ze spektrum autyzmu.
Ćwiczenia i aktywności wykorzystywane do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. 
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane najważniejsze informację dotyczące afazji m.in. charakterystyka afazji dziecięcej – praktyczne wskazówki, jak pomóc dziecku z afazją pokonywać trudności szkolne, uczeń z afazją – dostosowanie wymagań edukacyjnych w szkole.
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: Pn 18 października 18:00 - 21:00
Rola lidera w systemie edukacji jest kluczowa. To od jego kompetencji, zdolności i umiejętności przywódczych zależy, jak szkoła (placówka oświatowa) będzie realizować skutecznie swoje zadania. Edukacja potrzebuje nowego typu przywództwa, którego istotą jest wytyczanie wizji, koncentracja na rozwoju i uczeniu.
Termin: Wt 19 października 17:00 - 21:00
Szkolenie skierowane jest do logopedów, neurologopedów, pedagogów, nauczycieli przedszkola i szkoły, studentów kierunków pedagogicznych, terapeutów integracji sensorycznej pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaburzeń mowy uwarunkowanych sensorycznie.
Termin: Wt 19 października 18:00 - 21:00
Psychologiczne podstawy motywacji.
Motywacja wewnętrzna i motywacja zewnętrzna.
Inteligencja motywacyjna- czym jest i jak ją rozwijać?
Co o motywacji mówi neurodydaktyka?
Jaką funkcję powinno pełnić ocenianie, a jaką pełni we współczesnej szkole?
Termin: Wt 19 października 18:00 - 20:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących sferę ochrony danych osobowych. W szczególności dowiesz się jak pracować w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu przetwarzania danych osobowych, spoczywających na szkole, dyrektorze oraz nauczycielach obowiązkach i konsekwencjach ich naruszenia. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Wt 19 października 18:30 - 21:00
Terapeuta karmienia – kim jest?
Diagnoza pacjenta – podejście holistyczne.
Plan terapeutyczny – jak go konstruować?
Strategie.
Termin: Wt 19 października 19:00 - 21:00
Obecne czasy spowodowały, iż nie tylko dorośli żyją w ciągłym pędzie i stresie, ale również dzieci. Ponad to era smartfonów i laptopów zamknęła je w wirtualnym świecie, czemu nie sprzyja aktualne nauczanie. Dzieci są zdekoncentrowane i przebodźcowane jak nigdy przedtem. Nie potrafią się wyciszyć i „zatrzymać na tu i teraz”. Ratunkiem jest joga, która uspokaja organizm, wycisza go i uczy cierpliwości i koncentracji.
Termin: Śr 20 października 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych podstaw regulacji wynikających ze stosowania prawa rodzinnego w praktyce. W szczególności dowiesz się jak stosować orzeczenia sądowe oraz administracyjne w pracy codziennej, w jakim zakresie dotyczą one rodziców, a w jakim zakresie szkoła zobowiązana jest do ich realizacji. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Śr 20 października 18:30 - 21:00
Założenie integracji sensorycznej;
Rola i znaczenie zmysłów;
Sposoby stymulacji zmysłów;
Zaburzenia SI – wyjaśnienie pojęcia;
Podział zaburzeń;
Rodzaje zaburzeń i ich objawy;
Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?
ADHD – przyczyny, objawy, rozpoznanie;
Profil sensoryczny dziecka nadpobudliwego psychoruchowo;
Jak rozróżnić zaburzenia SI od ADHD?
Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI;
Propozycje ćwiczeń;
Warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych;
Termin: Śr 20 października 18:30 - 21:30
Anatomia oka i fizjologia widzenia od strony praktycznej.
Jak zorientować się, że moje dziecko nie widzi dobrze? Elementy diagnozy pedagogicznej w praktyce.
Wspomaganie w codziennych aktywnościach i rozwój percepcji wzrokowej od podstaw.
Termin: Śr 20 października 19:00 - 21:00
Kompetencje emocjonalne są pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów oraz w rozwijaniu zasobów i potencjałów uczniów. Każda sprawność pociąga jednak za sobą określone koszty. W przypadku nauczycieli dochodzi do przeciążenia mechanizmów przetwarzania emocjonalnego, którego konsekwencją bywa wypalenie zawodowe, a nawet depresja.
Termin: Cz 21 października 17:00 - 21:00
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym jak i dla studentów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami, aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Termin: Cz 21 października 17:00 - 20:00
Szkolenie dla nauczycieli szkół niebędących specjalistami.
Termin: Cz 21 października 18:00 - 20:30
Przygotowanie do wywoływania głosek szeregu szumiącego i głoski „r”: ocena funkcji prymarnych, rozwoju psychomotorycznego, budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego (oddychanie, połykanie, pozycja spoczynkowa języka, ankyloglosja, wady zgryzu
Termin: Cz 21 października 18:00 - 21:00
1. Słyszy, ale nie słucha – na czym polegają zaburzenia percepcji słuchowej?
2. Dostosowanie warsztatu pracy do potrzeb dziecka.
3. Ćwiczenia rozwijające sprawność analizatora słuchowego.
4. Gry i zabawy słuchowe, które można wykorzystać na zajęciach.
Termin: Cz 21 października 19:00 - 21:00
Szkolenie podejmuje tematykę różnorodności zajęć plastyczno- muzycznych, przybliża oryginalne techniki zabaw wyobraźnią. Podkreśla znaczenie muzyki podczas zabaw kreatywnych. Zachęca do wprowadzania na zajęciach innowacyjnych form przekazu i ekspresji. Wyróżnia nietypowe pomysły, jak: papieroplastykę, picture book, hirameki, zabawy w arcy-palce czy kamishibai. Ich niepowtarzalność i oryginalność przekłada się na jakość oraz efektywność w pracy dzieci.
Termin: Pt 22 października 17:00 - 20:00
Szkolenie jest wprowadzeniem nauczycieli w zorganizowanie zajęć dla klasy, do której uczęszczają uczniowie ze SPE oraz wsparciem z zakresu prowadzenia obligatoryjnej dokumentacji, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze SPE i ich rodzicom.
Termin: Pt 22 października 18:00 - 19:30
Uczestnicy poznają cele, metody, zasady, środki dydaktyczne i formy pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Termin: Pt 22 października 18:00 - 21:00
1. Dysleksja – co musisz o niej wiedzieć?
2. Dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb ucznia.
3. Kuferek pomocy dla dziecka z dysleksją.
4. Jak udzielać pomocy zdalnej dziecku z dysleksją?
Termin: Pt 22 października 19:00 - 21:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów. Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 23 października 09:00 - 15:00
Poznanie zasad stosowania muzykoterapii i jej technik daje możliwość włączenia jej do pracy własnej. Wzbogaca warsztat uczestników o nowe, kreatywne formy zajęć. Pozwala na nowe, niestandardowe i atrakcyjne rozwinięcie dotychczas stosowanych metod. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w dziedzinie muzykoterapii a także przyczynić się do rozwoju własnego.
Termin: So 23 października 09:00 - 14:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 23 października 09:00 - 15:00
Związki pracy ręki z artykulacją – analiza.
W jaki sposób logopeda może ocenić funkcję motoryki małej?
Wskazówki do terapii i wsparcie dziecka z problemami motoryki małej i grafomotoryki.
Inspiracje do pracy – moc zabaw angażujących rękę w terapii logopedycznej.
Termin: So 23 października 09:00 - 12:00
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane następujące treści:
- rodzaje zaburzeń i ich objawy,
- jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole?
- na co zwracać uwagę?
- analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI
- propozycje ćwiczeń
- dyspraksja
- warsztat – zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych
Termin: So 23 października 09:00 - 14:00
Miejsce: Wrocław
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: N 24 października 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 24 października 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa
Na szkoleniu poznasz praktyczne gry i zabawy logopedyczne – indywidualne i grupowe. Piosenki, wierszyki, wyliczanki pomocne w prowadzeniu terapii.
Termin: N 24 października 09:00 - 12:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 24 października 09:00 - 15:00
Uczestnicy: Poznają różne metody pracy z dzieckiem,
Nauczą się, jak zastosować gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka. Dowiedzą się, jak uniknąć typowych błędów. Poznają sposoby rozbudzania kreatywności dzieci.
Termin: N 24 października 09:00 - 12:00
Szkolenie oferuje praktyczną wiedzę psychologiczną o rysunku dziecka dla nauczycieli, pedagogów, studentów i rodziców dzieci! Małe dzieci posiadają zbyt wąski zakres słownictwa, aby dokładnie wyrazić to, co czują. Swoje emocje, przeżycia i sposób patrzenia na świat przelewają na papier. Rysunkiem wyrażają swoje uczucia, lęki, radości czy miłość.
Termin: Pn 25 października 17:00 - 20:00
Wpływ muzyki na rozwój percepcji słuchowej dziecka.
Jak rozwijać mowę wykorzystując ruch i muzykę.
Wykorzystanie rytmu, melodii i instrumentów w terapii logopedycznej.
Piosenki, zabawy i ćwiczenia logorytmiczne dla każdego.
Termin: Pn 25 października 18:00 - 21:00
Korzyści po szkoleniu:
Poznasz podstawowe założenia koncepcji Planu Daltońskiego
Zapoznasz się z najczęściej używanymi narzędziami
Nauczysz się tworzyć instrukcje Daltońskie
Dowiesz się czy Plan Daltoński jest „dla Ciebie”
Termin: Pn 25 października 18:00 - 21:00
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy, jakie można wykorzystać podczas zajęć z uczniem niepełnosprawnym w czasie pobytu w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez mini wykład oraz analizę konkretnych problemów.
Termin: Pn 25 października 18:00 - 21:00
Pozyskanie wiedzy na temat założeń i zadań profilaktyki logopedycznej w przedszkolu.
Poznanie ćwiczeń logopedycznych podczas prowadzenia zajęć grupowych w ramach w profilaktyki przedszkolnej.
Uświadomienie znaczenia profilaktyki logopedycznej w przedszkolu, współpracy z rodzicem i nauczycielem wychowania przedszkolnego.
Termin: Pn 25 października 18:30 - 20:30
Uczestnicy szkolenia rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie, wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 21:00
W kontekście różnych rodzajów niepełnosprawności i chorób pojawiają się problemy ze spożywaniem żywności i połykaniem. Zwykle są to poważne ograniczenia, które często powodują obciążenia w codziennym życiu osób dotkniętych chorobą, jak i ich krewnych oraz opiekunów.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 21:00
Poznasz przykłady programów, gier i generatorów ułatwiające wprowadzanie elementów kodowania i programowania on-line.
Nabędziesz umiejętności tworzenia własnych kart pracy.
Poznasz sposoby na aktywizowanie dzieci i uczniów.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 21:00
Samosterowność służy przygotowaniu dziecka do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości” - Joachim Bauer. Samosterowność rozumiana jako sterowanie uwagą i hamowanie impulsów jest jedną z podstawowych kompetencji, w jakie szkoła powinna wyposażyć ucznia. Trafna diagnoza sytuacji edukacyjnej, wybór adekwatnych strategii uczenia się oraz utrzymanie uwagi to klucz do efektywnej nauki. Czynniki, które w znaczącym stopniu wpływają na tę umiejętność, to… relacje i motywacja wewnętrzna.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 21:00
Wzmacnianie aktywności własnej i motywacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.
Dostosowanie metod i technik aktywizujących do indywidualnych potrzeb uczniów.
Wielozmysłowe gry i zabawy dydaktyczne – klucz do sukcesu każdego terapeuty.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 21:00
Na szkoleniu dowiecie się Państwo, jak poprzez techniki plastyczne wprowadzić dzieci w świat pisania i przygotować rękę do zapisu graficznego liter. Wykorzystujemy wtedy naturalną u dziecka chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi.
Termin: Wt 26 października 18:00 - 20:00
1.Czym jest dotyk?
2. Rozwój zmysłu dotyku.
3. Hierarchia zmysłów
4. Znaczenie dotyku dla rozwoju
5. Brak dotyku i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka
6. Sposoby odbierania i cieszenia się dotykiem.
7. Wspieranie rozwoju dotyku u dzieci.
8. Gry i zabawy rozwijające dotyk
Termin: Wt 26 października 18:30 - 21:30
Czym jest LogoSensoryka.
Jak logopedycznie i sensorycznie bawić się z dziećmi?
Jak wspierać rozwój umiejętności komunikacyjnych podczas zabaw LogoSensorycznych?
Wprowadzenie dziecka do świata zmysłów.
Zabawy LogoSensoryczne na Jesień – gotowe scenariusze.
Termin: Wt 26 października 19:00 - 21:00
Bajkoterapia to jedna ze skutecznych metod pracy z dziećmi. Bajki, baśnie, opowiadania terapeutyczne pomagają dziecku w trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, relaksują, ułatwiają zrozumienie pewnych życiowych prawd. Bajki opowiadano dzieciom od wieków, dzisiaj wykorzystuje się je świadomie, aby osiągnąć pewien terapeutyczny efekt. Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują z dziećmi do 9 roku życia.
Termin: Śr 27 października 17:00 - 20:00
W czasie szkolenia zostaje usystematyzowana wiedza na temat praw i obowiązków nauczyciela wspomagającego wynikająca z przepisów prawa. Uczestnik będzie zapoznany z pracą w klasie integracyjnej, jego obowiązkami, zadaniami i pozna na konkretnych przykładach możliwości włączenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zespół klasowy, pozna metody do pracy z nim.
Termin: Śr 27 października 18:00 - 21:00
Na szkoleniu zostanie zaprezentowana różnica pomiędzy samoistnym i niesamoistnym opóźnionym rozwojem mowy, czerwone flagi w rozwoju dziecka, przegląd narzędzi do diagnozy i praktyczne wskazówki.
Termin: Śr 27 października 18:00 - 21:00
Dzięki udziałowi w tych warsztatach będziesz potrafił/potrafiła zastosować elementy ćwiczeń socjoterapeutycznych i autoterapeutycznych na swoich zajęciach. Poznane wiadomości mogą pomóc zwłaszcza w pracy z uczniami z trudnościami edukacyjnymi i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Warsztat przewidziany jest dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.
Termin: Śr 27 października 18:30 - 21:00
Przykłady ćwiczeń doskonalących napięcie mięśniowe, percepcję wzrokową, percepcję słuchową, umiejętności grafomotoryczne, umiejętności czytania i pisania, orientację przestrzenną, umiejętności ortograficzne.
Termin: Śr 27 października 19:00 - 21:30
Praca logopedy w świetle przepisów prawa.
Możliwości wykonywania zawodu logopedy – charakterystyka pracy w placówkach publicznych i niepublicznych.
Wyposażenie gabinetu logopedycznego – stacjonarnego i mobilnego.
Organizacja pracy logopedy – diagnoza, terapia, dokumentacja logopedyczna.
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych metod relaksacyjnych:
- Relaksacja progresywna Jacobsona
- Trening autogenny Schultza
- Metody oparte na pracy z oddechem
- Muzykoterapia
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
Poznaj zasady rządzące fonacją, budowę aparatu głosowego. Wypracuj emisyjne techniki. Każdy głos może być szkolony i każdy przy pracowitości może opanować technicznie swój instrument głosowy.
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
Szkolenie ma charakter otwarty, dedykowane jest różnym specjalistom pracującym z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym jak: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, osoby studiujące, rodzice.
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną gry, zabawy i zadania wspierające rozwój myślenia logicznego od najmłodszych lat.  Każdy z uczestników będzie miał okazje skonstruować gry i zabawy rozwijające umiejętności matematyczne.
Termin: Cz 28 października 18:00 - 21:00
Prawa półkula jest strukturą ośrodkowego układu nerwowego, która przez wiele lat pozostawała niezauważona przez badaczy i terapeutów. Mimo, że pacjenci z uszkodzeniami tego obszaru przejawiali pewne trudne do uchwycenia problemy, dopiero lata 70-te XX wieku zainicjowały badania, które przyniosły odpowiedzi na nurtujące nas pytania o prawą półkulę. Dzisiaj już wiemy, jak ważną rolę w procesach komunikowania się, postrzegania świata i samego siebie odgrywa ten obszar OUN.
Termin: Cz 28 października 18:30 - 20:30
Po części szkoleniowej – dyskusja. Dzięki udziałowi w warsztatach nauczysz się jak w praktyce szkolnej zastosować edukację globalną. Nie martw się zaczniemy od podstaw….Poznasz przykładowe materiały zebrane w postaci PADLETU, czyli wirtualnej tablicy.
Termin: Cz 28 października 18:30 - 21:00
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: Pt 29 października 18:00 - 21:00
Listopad 2021
Zadania rozwojowe oraz kamienie milowe osiągane przez dziecko
Podstawowe potrzeby rozwojowe oraz sposoby ich zaspokajania
Kompetencje społeczno-emocjonalne w rozwoju dziecka
Rola dorosłego i wpływ środowiska na rozwój dziecka
Sposoby wspierania: rozwoju społecznego, poznawczego, emocjonalnego, rozwoju mowy
Termin: Wt 2 listopada 18:30 - 21:30
Korzyści po szkoleniu:
Zdobędziesz wiedzę na temat kości jako pomocy dydaktycznej,
Nauczysz się tworzyć własne kości,
Dowiesz się, że kości są wartościową pomocą nie tylko w edukacji matematycznej,
Otrzymasz bazę zabaw i inspiracji związanych z kośćmi.
Termin: Wt 2 listopada 19:00 - 21:00
Rozwój zmysłów następuje u małego dziecka każdego dnia, w każdej minucie…
Czy można ten proces przyśpieszyć?
Stymulować?
Doskonalić?
Można!!!!
I nie potrzeba do tego żadnych kosztownych narzędzi.
Termin: Śr 3 listopada 16:00 - 19:00
Na szkoleniu: – dowiesz się,
- jak rozwijają się zmysły dziecka
- jakie zabawy rozwijają słuch, dotyk, wzrok i spostrzegawczość
- w jaki sposób wprowadzać dziecko w świat zapachów i smaków
- co my dorośli robimy źle , kierując się modą , nie dobrem dziecka
Termin: Śr 3 listopada 16:00 - 19:00
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami związanymi z istotą opóźnionego rozwoju mowy.
Termin: Śr 3 listopada 18:00 - 21:00
Prawidłowa pozycja spoczynkowa języka – wpływ pozycji ciała pacjenta.
Przyczyny nieprawidłowej pozycji spoczynkowej języka. Indywidualne podejście terapeutyczne.3. Oddychanie, połykanie – prawidłowe i nieprawidłowe, rozwiązania terapeutyczne.
Model terapii uwzględniający kształtowanie prawidłowych nawyków.
Ćwiczenia utrwalające prawidłową pozycję spoczynkową języka.
Termin: Śr 3 listopada 18:00 - 21:00
 Szkolenie wskaże drogę do odzyskania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, da uczestnikom narzędzia do pracy nad własnym poczuciem sprawczości oraz szczęścia, pokaże, jak być gospodarować czasem dbając o siebie i innych.
Termin: Śr 3 listopada 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które stoją na styku pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem, rodzicami i opiekunami prawnymi oraz sądem, policją, prokuraturą i kuratorami. W szczególności dowiesz się, jak pracować z tymi instytucjami oraz z nich korzystać. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Śr 3 listopada 18:30 - 21:00
Organizacja stanowiska pracy do prowadzenia nauki zdalnej.
Świadome oddychanie jako skuteczna strategia kontroli poziomu stresu.
W jaki sposób sprawdzić czy dobrze oddycham- proste testy do autooceny wzorca oddechowego.
Ugruntowanie pozycji ciała – funkcja podporowa, regulacyjna i sensoryczna stóp.
Oczy i język – dlaczego warunkują optymalne ustawienie głowy w przestrzeni.
Termin: Cz 4 listopada 18:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale także uzyskasz praktyczne wskazanie instytucji prawnych, które stoją na styku pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem, rodzicami w zderzeniu z ich oczekiwaniami, na bazie ich praw i obowiązków. W szczególności dowiesz się, jak pracować oraz korzystać z nich podczas pracy. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Cz 4 listopada 18:30 - 21:00
Co to jest wczesna nauka czytania? Od czego zacząć naukę w przypadku mojego dziecka?
Elementy i kroki wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
Zabawy wspierające wczesną naukę czytania.
Gotowe inspiracje do pracy.
Termin: Cz 4 listopada 19:00 - 21:00
- Rola terapii logopedycznej u pacjentów z otępieniem.
- Niefarmakologiczne oddziaływanie na funkcje poznawcze.
- Terapia walidacyjna, reminiscencyjna, kognitywna, środowiskowa, biblioterapia, choreoterapia, hortiterapia, estetoterapia, ludoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa.
Termin: Pt 5 listopada 17:00 - 20:00
Na kursie przedstawiona zostanie anatomia struktur krtaniowych. Zaprezentowane zostaną składowe fonacji, czyli istotne elementy badania i terapii hiperfunkcji struktur krtaniowych. Na tapecie pojawią się dwa artykuły dot. terapii manualnej struktur krtaniowych w przypadku hiperfunkcji krtani.
Termin: Pt 5 listopada 19:00 - 21:00
- Odruch ssania – kształtowanie się i wpływ na rozwój dziecka.
- Ssanie odżywcze i NNS.
- Rodzaje smoczków – przegląd.
- Sposób doboru smoczka – czym się kierować?
- Zasady bezpiecznego używania smoczka.
- Metody odstawiania smoczka.
- Smoczek a kciuk.
Termin: Pt 5 listopada 19:00 - 21:00
Szkolenie wzbogaci twoje dotychczasowe zajęcia o nowe pomysły oraz gotowe pomoce do druku. Poznaj niezwykle ciekawe scenariusze zajęć, które można wykorzystać w ciągu roku szkolnego. Poznasz nowe układy rytmiczne, gry i zabawy logorytmiczne gotowe do wykorzystania na zajęciach.
Termin: So 6 listopada 09:00 - 13:00
Szkolenie to kompendium wiedzy o arteterapii. Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania różnorodnych technik twórczości plastycznej, rozwinięcie własnej osobowości poprzez proces twórczy.
Oferuje bogaty zestaw pomysłów prac plastycznych nakierowanych na pobudzenie podstawowych zdolności i umiejętności twórczych dzieci.
Termin: So 6 listopada 09:00 - N 7 listopada 15:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących całokształt władzy rodzicielskiej, opieki i obowiązku alimentacyjnego w zderzeniu z instytucjami prawnymi. W szczególności dowiesz się jak prawo rodzinne wpływa na Twoją pracę i jakie masz uprawnienia, aby ingerować w sprawy wewnętrzne rodziny swojego ucznia. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Pn 8 listopada 18:30 - 21:00
Dysgrafia, obok dysleksji i dysortografii, jest przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych. Kiedy można zacząć podejrzewać dysgrafię? Jakie sygnały mogą budzić niepokój? Co powinno niepokoić u przedszkolaka, co u dziecka w wieku szkolnym? Co zrobić, jeśli podejrzewasz dysgrafię u dziecka? Na te i inne pytania odpowiemy sobie na naszym spotkaniu oraz zapoznamy się z technikami terapii specyficznych trudności w pisaniu.
Termin: Wt 9 listopada 17:00 - 20:00
Jakie są podstawowe umiejętności komunikacyjne małego dziecka
Jak możemy badać umiejętności komunikacyjne pacjenta?
Komunikacja werbalna i pozawerbalna.
Jakie komunikaty pozawerbalne kieruje do nas dziecko?
Od czego zacząć?
Proste zabawy, służące do diagnozy oraz do pracy nad bazą komunikacji.
Co może zakłócać komunikację w rodzinie czy w gabinecie terapeuty?
Zabawy, wspierające komunikację.
Termin: Wt 9 listopada 19:00 - 21:00
Zakres kursu obejmuje informacje nt. anatomii narządu żucia. Przedstawione zostaną procedury badawcze dot. stawu skroniowo-żuchwowego i techniki mobilizujące go.
Termin: Pt 12 listopada 19:00 - 21:00
1. Co to jest spektrum autyzmu. Jak objawia się u dzieci?
2. Trudne zachowania ucznia w szkole. Jak reagować i zapobiegać?
3. Sposoby nawiązywania pozytywnych relacji asystenta z zespołem klasowym.
4. Komunikowanie się asystenta z nauczycielami i pracownikami szkoły.
5. Tworzenie relacji asystenta z rodzicami ucznia ze spektrum autyzmu.
Termin: So 13 listopada 18:00 - N 14 listopada 21:00
- Rozwój funkcji słuchowych w okresie przedszkolnym i szkolnym.
- Wyzwania przedszkola i szkoły w aspekcie rozwoju fonetyczno-fonologicznego.
- Praca terapeuty w zakresie: wykrywania dźwięków i różnicowania, stymulowania w przestrzeni i ruchu
koordynacja i słuch, sekwencje słuchowe i słuchowo-ruchowe, praksje dynamiczne w rozwoju słuchowym.
Termin: Pn 15 listopada 19:00 - 21:00
Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących pracę nauczyciela, ale praktyczne wskazanie instytucji prawnych oraz procedur, które stoją na styku pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem, rodzicami w zderzeniu z ich oczekiwaniami, na bazie ich praw i obowiązków. W szczególności dowiesz się jak pracować oraz korzystać z nich podczas pracy. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Wt 16 listopada 18:30 - 21:00
 Kiedy mówimy o podejściu mioterapeutycznym w logopedii?
Założenia pracy w koncepcji mioterpaeutycznej.
Możliwe rozwiązania terapeutyczne ukierunkowane na rozwój kompleksu ustno-twarzowego.
Pytania, dyskusja.
Termin: Wt 16 listopada 19:00 - 21:00
Co to jest Integracja Sensoryczna?
Co nam dają zmysły?
Ile mamy zmysłów?
Jak możemy diagnozować, obserwować, czy dziecko wymaga podjęcia diagnozy/ Terapii Integracji Sensorycznej.
Jak wspierać procesy przetwarzania wielozmysłowego w gabinecie logopedycznym?
Jak logopeda może zadbać o komfort sensoryczny dziecka podczas terapii?
Proste zabawy sensoryczne dla dziecka w pracy logopedy.
Dostymulowanie i przestymulowanie – co to oznacza?
Przykłady piosenek i zabaw od niemowlaka do przedszkolaka.
Termin: Wt 16 listopada 19:00 - 21:00
Uczestnicy:

poznają obowiązujące przepisy
przeanalizują obszary i formy udzielania PPP oraz prowadzenia dokumentacji w tym: modyfikacji i ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zaplanują swoje działania oraz pracę związaną z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji.
Termin: Śr 17 listopada 18:00 - 19:30
Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji  a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii  logopedycznej , stomatologicznej
Termin: N 21 listopada 09:00 - 15:00
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko teoretycznych kwestii regulujących całokształt władzy rodzicielskiej, regulacji kształtującej sferę zdrowia psychicznego dziecka, a także możliwości uzyskania pomocy w pracy z dzieckiem z problemami. W szczególności dowiesz się, jakie narzędzia prawne umożliwiają Ci pracę z dzieckiem, z jakich narzędzi możesz, a z jakich powinnaś korzystać w pracy tak, aby ingerować proces, aby osiągnąć zamierzone cele. Nabędziesz umiejętności, które zapewnią Ci poczucie bezpieczeństwa w pracy codziennej oraz nabędziesz kompetencje adekwatne do zmieniających się oczekiwań rodziców.
Termin: Wt 23 listopada 18:30 - 21:00
Zakres kursu obejmuje informacje nt. anatomii narządu żucia ze szczegółowym uwzględnieniem mięśni żujących. Przedstawione zostaną procedury badawcze dot. mięśni żujących i techniki rozluźniające narząd żucia.
Termin: Pt 26 listopada 19:00 - 20:00
Omówienie funkcji oddychania torem nosowym.
Znaczenie pozycji spoczynkowej układu oralnego.
Konsekwencje dysfunkcji oddychania.
Krótkie omówienie metod terapii.
Termin: Pt 26 listopada 19:00 - 21:00
Grudzień 2021
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: Pt 3 grudnia 14:00 - 20:00
Kurs nadaje uprawnienia, podparte międzynarodowym Certyfikatem Instruktora Masażu Shantali Special Care, do prowadzenia kursów bazowych /basic level/ masażu Shantali przeznaczonych dla opiekunów i rodziców. Uprawnia do prowadzenia zajęć z masażu w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci, w ZOL -ach, na oddziałach rehabilitacyjnych, szkołach rodzenia, klubikach dziecięcych, a także w SPA.
Termin: Pt 10 grudnia 09:00 - N 12 grudnia 14:00
Miejsce: Warszawa
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod i technik terapii oddechowej. Ich skuteczność zapewnia poprawę jakości funkcjonowania pacjentów oraz zwiększa świadomość oraz kompetencje opiekunów, których zaangażowanie w trakcie terapii jest niezastąpione.
Termin: So 11 grudnia 08:30 - N 12 grudnia 12:45
Miejsce: Warszawa
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 12 grudnia 09:00 - 14:00
Miejsce: Warszawa
Styczeń 2022
Krótkie omówienie patoanatomii oralnych w wędzidełkach (języka, warg, policzków) u dzieci na materiale zdjęciowym.
Wpływ ankyloglossii i innych skróceń wędzidełek na fizjologię w tym obszarze (karmienie, oddychanie) i wzorce ruchowe.
Logopedyczne wyznaczniki frenulotomii.
Krótka analiza przypadku.
Termin: Pn 10 stycznia 2022 19:00 - 21:00
Marzec 2022
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z całościowym podejściem wykonania diagnozy logopedycznej, nabycie umiejętności oraz wiedzy w zakresie oceny warunków anatomicznych i motorycznych jamy ustnej. Szkolenie ma charakter edukacyjno-praktyczny, z zastosowaniem własnego protokołu badania, nagrań, przykładów diagnoz i opisów medycznych.
Termin: So 12 marca 2022 10:00 - N 13 marca 16:00
Kwiecień 2022
Nauczyciele, terapeuci, animatorzy, rodzice!!! To na Was czekamy!

Termin: So 23 kwietnia 2022 09:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą. Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych.
Termin: So 23 kwietnia 2022 09:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: N 24 kwietnia 2022 09:00 - 12:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.
Termin: N 24 kwietnia 2022 12:30 - 15:30
Miejsce: Kraków
Maj 2022
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów, wychowawców, dyrektorów, trenerów chcących uczyć dzieci budowania zdrowych relacji z innymi i samym sobą. Szkolenie pozwala rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną, przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz daje umiejętność fachowego wspierania dzieci nieśmiałych, wycofanych, lękowych.
Termin: So 7 maja 2022 09:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.
Termin: N 8 maja 2022 09:00 - 12:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci i rozwijania w wielu obszarach.
Termin: N 8 maja 2022 12:30 - 15:30
Miejsce: Gdańsk