Program konferencji

Program:

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 – Wykład : „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole”

10.00-10.20 Przerwa kawowa

10.20 -11.50 I blok warsztatowy

 1. Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole
 2. Logopedia dla nie logopedow
 3. Zagrożenie dysleksją i dysgrafią u dzieci w wieku szkolnym
 4. Zmysłoplastyka do zadań specjalnych

12.00-13.30 II Blok warsztatowy

 1. Uczeń nadpobudliwy w szkole
 2. Logorytmika dla ucznia ze specjalnymi potrzeba,i edukacyjnymi
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole
 4. Arteterapia- spotkania z wyobraźnią

13.30-13.50 Przerwa kawowa

13.50 -15.20 III blok warsztatowy

 1. Uczeń nadpobudliwy w szkole
 2. Zagrożenie dysleksją i dysgrafią u dzieci w wieku szkolnym
 3. Zmysłoplastyka do zadań specjalnych
 4. Logorytmika dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.