Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole -konferencja szkoleniowa.

Zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

W trakcie konferencji będzie można wziąć udział w 3 szkoleniach oraz w wykładzie. Po każdym warsztacie Certyfikat udziału w szkoleniu.

Cena wakacyjna 190 zł

Po 1 września 230 zł

Szkolenia:

opis warsztatów

1.Dziecko z Zespołem Aspergera w szkole;

2. Dziecko z ADHD w szkole;

3. Logopedia dla nielogopedów;

4. Trudności w czytaniu i pisaniu – dysleksja,dysgrafia i dysoortografia w pracy z uczniem;

5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

6. Logorytmika w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7. Zmysłoplastyka w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

8. Arteterapia -spotkania z wyobraźnią.

Termin: 22 września 2018

ZAPISZ SIĘ

Program konferencji

Miejsce konferencji

Zapraszamy.