Dziecko z zespołem genetycznym we wczesne interwencji – diagnoza, terapia, warsztat.

Wczesne działanie to wyzwanie! Cykl webinarów z zakresu wczesnej interwencji logopedyczno-pedagogicznej dziecka od 0 do 6 roku życia!

Program:

1.Od czego zacząć, jak się przygotować do pracy z dzieckiem z zespołem genetycznym?

2.Elementy diagnozy logopedyczno-pedagogicznej dziecka z: Trisomią 21, Zespołem Wiliamsa, Zespołem CHARGE, Zespołem Angelmana. Analiza i wskazówki do diagnozy.

3.Możliwe rozwiązania terapeutyczne – praktyczne wskazówki. 

4.Pytania, dyskusja.

Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska

Zarejestruj się