Dziecko z wadą słuchu we wczesnej interwencji – diagnoza, terapia, warsztat.

Program:

1.Niedosłuch – jakie mamy możliwości diagnostyczne i jak z nich korzystać? Przegląd metod. 

2.Rozwój słuchu i mowy dziecka w normie a dziecka z nieodsłuchem – na co zwrócić uwagę.

3.Kwestionariusze diagnostyczne dla małego dziecka w wadą słuchu i możliwości ich wykorzystania w praktyce.

4.Przegląd metod terapeutycznych w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu: wychowanie słuchowe, treningi słuchowe, metody logopedyczne i pedagogiczne. 

5.Dyskusja, pytania. 

Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska

Zarejestruj się

Dziecko z wadą słuchu we wczesnej interwencji – diagnoza, terapia, warsztat.

Wczesne działanie to wyzwanie! Cykl webinarów z zakresu wczesnej interwencji logopedyczno-pedagogicznej dziecka od 0 do 6 roku życia!

Program:

1.Niedosłuch – jakie mamy możliwości diagnostyczne i jak z nich korzystać? Przegląd metod. 

2.Rozwój słuchu i mowy dziecka w normie a dziecka z nieodsłuchem – na co zwrócić uwagę.

3.Kwestionariusze diagnostyczne dla małego dziecka w wadą słuchu i możliwości ich wykorzystania w praktyce.

4.Przegląd metod terapeutycznych w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu: wychowanie słuchowe, treningi słuchowe, metody logopedyczne i pedagogiczne. 

5.Dyskusja, pytania. 

Prowadząca: Aleksandra Kaczyńska

Zarejestruj się