DYSLALIA w praktyce logopedycznej – autorski warsztat pracy

Dla kogo?
Dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej , logopedów i neurologopedów.

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 350 zł
🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
 
 

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli:
Chcesz usystematyzować swoją wiedzę. Zależy ci na praktycznych, konkretnych pomysłach na zajęcia. Nie chcesz pracować z dzieckiem wyłącznie na kartach pracy. Szukasz wierszyków, piosenek i zabaw dostosowanych do różnych etapów terapii logopedycznej – wywołania głoski, wybrzmiewania jej w sylabach, wyrazach i utrwalania w mowie spontanicznej dziecka. Chcesz wrócić do domu z dobrze opracowanymi materiałami i głową pełną pomysłów! Na szkoleniu poznasz praktyczne gry i zabawy logopedyczne – indywidualne i grupowe. Piosenki, wierszyki, wyliczanki pomocne w prowadzeniu terapii. Metody wywoływania głosek – ćwiczenia praktyczne. Każdy uczestnik otrzyma skrypt postępowania logopedycznego, teksty wyliczanek i piosenek.

CZĘŚĆ 1 A, E, I, O, U, Y, Ą, Ę, P, B, M – OD SAMOGŁOSKI DO SYLABY. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze, samogłoski i spółgłoski prymarne PBM. Zabawy, wierszyki i piosenki pomocne w prowadzeniu zajęć, metody wywoływania głosek w praktyce. Praca z dzieckiem małym – stymulowanie rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy.

CZĘŚĆ 2 K, G, H, T, D, N, F, W, Ł – Sprawdzone metody wywoływania głosek, praktyczne ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę. Gry, zabawy, wierszyki, wyliczanki i piosenki do wykorzystania podczas terapii. Ćwiczenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe w terapii logopedycznej. 

CZĘŚĆ 3 MOWA BEZDŹWIĘCZNA – praktyczne metody badania i rozwijania słuchu fonemowego. Różnorodne metody wywoływania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Gry i zabawy utrwalające rozróżnianie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. Piosenki, wierszyki, wyliczanki, które urozmaicą każdą terapię logopedyczną. Ćwiczenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe w terapii.

CZĘŚĆ 4 – Ś, Ź, Ć, DŹ, SI,ZI, CI, DZI- Terapia logopedyczna głosek szeregu ciszącego. Praktyczne metody wywoływania głosek. Gotowe pomysły na zabawy, gry, ćwiczenia na każdy etap postępowania logopedycznego. Wierszyki, wyliczanki, piosenki do wykorzystania podczas terapii.

CZĘŚĆ 5 – S, Z, C, DZ – Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego. Praktyczne metody wywoływania głosek. Gotowe pomysły na zabawy, gry, ćwiczenia na każdy etap postępowania
logopedycznego. Wierszyki, wyliczanki, piosenki do wykorzystania podczas terapii.

CZĘŚĆ 6 – SZ, Ż/RZ, CZ, DŻ – Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego. Praktyczne metody wywoływania głosek. Gotowe pomysły na zabawy, gry, ćwiczenia na każdy etap postępowania
logopedycznego. Wierszyki, wyliczanki, piosenki do wykorzystania podczas terapii.

CZĘŚĆ 7 – J, L, R – Terapia logopedyczna i metody postępowania w przypadku lambdacyzmu i rotacyzmu. Kompletny plan pracy, ciekawe pomysły na zajęcia. Praktyczne metody wywoływania
głosek. Gotowe pomysły na zabawy, gry, ćwiczenia na każdy etap postępowania logopedycznego. Wierszyki, wyliczanki, piosenki do wykorzystania podczas terapii.

 

Prowadząca:

Anna Wójcik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej od 11 lat, ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku Logopedia, neurologopedię na Krakowskiej Akademii oraz oligofrenopedagogikę z terapią autyzmu w Społecznej Akademii Nauk. Dodatkowo, jest nauczycielem metody M. Montessori po kursie w Polskim Stowarzyszeniu Montessori. Przez 8 lat prowadziła warsztaty i ćwiczenia ze studentami Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.  Jest autorką bloga raaanyjulek.blogspot.com