Diagnoza logopedyczna w praktyce – schemat dobrej diagnozy

Program:
1. Wywiad biologiczno-środowiskowy – autorski arkusz wywiadu. Omówienie z komentarzem. Arkusz z możliwością kopiowania dla rodziców. Analiza dokumentacji medycznej pacjenta.
2. Obserwacja dziecka wzbogacona o autorską kartę obserwacji zachowań językowych. Omówienie ważnych diagnostycznie elementów obserwacji dziecka. Wnioski do diagnozy.
3. Przeprowadzenie całościowej diagnozy logopedycznej – jakie etapy powinna zawierać? Charakterystyka poszczególnych elementów diagnozy.
4. Wnioski z diagnozy. Opinia logopedyczna i jej elementy – wg jakich wytycznych ją tworzyć?
5. Ogólne kierunku programu terapeutycznego.

Prowadzi: Aleksandra Kaczyńska

Zarejestruj się