Na czym polega Plan Daltoński?

Udostępnij:

Plan Daltoński jest systemem nauczania stosowanym w wielu przedszkolach i szkołach. Koncepcja planu powstała ponad sto lat temu, jednak do tej pory możemy spotkać zwolenników tej metody. Sprawdź czym jest Plan Daltoński i poznaj jego podstawowe założenia.

Spis treści:

  1. Plan Daltoński – czym jest?
  2. Plan Daltoński w praktyce
  3. Zalety Planu Daltońskiego

Plan Daltoński – czym jest?

Koncepcja Planu Daltońskiego została opracowana w latach 20. XX wieku przez amerykańską nauczycielkę Helen Parkhurst. Kobieta pracowała z ponad czterdziestoosobową grupą dzieci w różnym wieku, co było ogromnym wyzwaniem. W związku z tym, nauczycielka szukała metody, dzięki której nauczanie będzie o wiele bardziej skuteczne, a przy tym skupiać się będzie na samodzielności i indywidualnych predyspozycjach dziecka. Tak powstał Plan Daltoński, który odrzuca tradycyjną naukę z podziałem na klasy i wiek. Dzieci uczą się we własnym tempie, współpracują ze sobą, a nauczyciel ocenia wyniki indywidualnie.

Plan Daltoński w praktyce

Koncepcja Planu Daltońskiego oparta jest na czterech podstawowych filarach: wolności, samodzielności, współpracy i refleksji. Wolność polega przede wszystkim na pracy we własnym tempie, bez wyznaczonego czasu. Samodzielność natomiast pozwala na poczucie sprawczości i jest dodatkową motywacją do wykonania zadania. Współpraca sprawia, że dzieci wzajemnie się wspierają w pokonywaniu trudności. Refleksja natomiast daje nauczycielom wgląd w wypracowany przez dzieci sposób uczenia, a także pomaga w znalezieniu najlepszych rozwiązań. Jedną z metod Planu Daltońskiego jest wizualizacja planu dnia. Dzieci samodzielnie planują dzień za pomocą rysunku, a także są odpowiedzialne za przygotowanie klasy. Rozbudza to w dzieciach poczucie odpowiedzialności. Nauczyciele korzystają także z tak zwanego zegara daltońskiego, który podzielony jest na cztery kolory symbolizujące przedział czasowy. Dzięki temu dzieci uczą się poczucia czasu, a także planowania pracy własnej w wyznaczonym czasie. To tylko niektóre z wielu metod Planu Daltońskiego, które stosowane są przez nauczycieli.

Zalety Planu Daltońskiego

Plan Daltoński odrzuca przede wszystkim wiele założeń tradycyjnego nauczania, które w dużej mierze nie uwzględniają indywidualnego podejścia do ucznia, a nauka odbywa się według sztywno określonych zasad. Zaletą Planu Daltońskiego jest przede wszystkim danie dzieciom znacznie więcej swobody. Dzięki temu uczą się przede wszystkim odpowiedzialności i samodzielności. Warto zaznaczyć, że dzięki tej metodzie dzieci nie czują się do niczego przymuszane, a co za tym idzie, ich zaangażowanie wzrasta. Dzieci stają się kreatywne, ciekawe świata i wyrastają na odpowiedzialnych i pewnych siebie dorosłych.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o Planie Daltońskim? Sprawdź nasze szkolenie – wprowadzenie do koncepcji Planu Daltońskiego!