Metody nauczania w szkole – mini przewodnik

Udostępnij:

Sposób nauczania odgrywa bardzo znaczącą rolę w procesie rozwoju ucznia. To właśnie prawidłowo dopasowane metody wpływają na dziecko stymulująco i motywują do dalszego zgłębiania danego tematu. Nauczanie to wspomaganie u ucznia jego naturalnych zainteresowań. Uczeniu się towarzyszy nie tylko czytanie i zapamiętywanie teorii, ale i poznawanie świata poprzez doświadczenia. Ważne jest również to, aby zarówno nauczyciel, jak i dziecko byli jednakowo zaangażowani.

Spis treści:

  1. Współcześnie stosowane metody nauczania
  2. Czym są metody podające?
  3. Jak wyglądają metody problemowe?
  4. Najlepsze metody eksponujące
  5. W jaki sposób dobiera się najlepsze metody nauczania?

Współcześnie stosowane metody nauczania

Proces nauczania nastawiony jest na osiągnięcie konkretnych, zamierzonym celów, które muszą przyświecać zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Obecnie we współczesnej szkole rozróżnia się aż pięć grup takich metod. Pierwszą z nich są metody podające. Przykładem takiej metody mogą być na przykład pogadanki edukacyjne na dany temat, prelekcja tematyczna czy wykład informatyczny.

Drugą grupą metod są metody problemowe. Przykładem takich metod są wykłady problemowe, gry dydaktyczne, gry symulujące czy wykład problemowy skoncentrowany wokół jednego i bardzo konkretnego problemu. Trzecią grupę stanowią metody eksponujące, które w dużej mierze nakierunkowane są właśnie na sztukę. Dotyczą one między innymi filmu, przedstawień teatralnych czy przekazów, których celem jest wywołanie pewnych emocji. Metody programowanie, czyli czwarta grupa są możliwe, dzięki wykorzystaniu komputera, dedykowanych programów lub innych maszyn. Metody praktyczne to wszystkie te, które pozwalają na wyrażenie swoich uczuć oraz na sprawdzenie swoich umiejętności. Metody związane z doświadczeniami niewątpliwie przynoszą najlepsze rezultaty, ponieważ przyspieszają zapamiętywanie i zaznajamianie się z daną materią, co jest szczególnie istotne w przypadku najmłodszych. Ważne jest jednak również to, aby wszystkie te metody były ze sobą łączone w zbilansowany sposób.

Czym są metody podające?

Metody podające inaczej są znane jako metody asymilacji wiedzy. Typowymi metodami tego typu są wykłady informacyjne, opowiadania czy prelekcje. Wykład jest bardzo cennym nośnikiem wiedzy. Prowadzony bezpośrednio lub pośrednio wymaga od uczestnika sporego zaangażowania i skupienia. W związku z tym musi być prowadzony w sposób interesujący, aby utrzymać jak najwięcej uwagi. Aby wzmocnić przekaz, jak najbardziej skorzystać można z opcji opowiadania, które może zostać poprowadzone w formie anegdoty, czyli spójnej historii z zarysowaną fabułą oraz puentą.

Jak wyglądają metody problemowe?

Jeszcze inaczej wyglądają wykorzystywane metody problemowe, które najczęściej mają formę wykładu nakierunkowanego na dane zagadnienie i konkretny problem. Metody problemowe mogą obejmować również inscenizacje, gry dydaktyczne oraz seminaria. Za każdym razem, zwłaszcza w przypadku metod problemowych podstawą jest to, aby w centrum zainteresowania znalazł się jakiś problem. Najlepiej naukowy, ale może być także praktyczny. Cecha charakterystyczna tej metody to znacząca dominacja uczenia się nad nauczaniem. Uczeń upewnia się w przekonaniu, że żaden problem mu niestraszny i istnieje rozwiązanie na wszystko.

Najlepsze metody eksponujące

Nie mogłoby zabraknąć także metod eksponujących, które przynoszą szereg oczekiwanych rezultatów. Do tych metod, jak najbardziej zaliczyć można film, sztukę teatralną, ekspozycję czy pokaz, który jednocześnie połączony został z jakimś przeżyciem. Jednocześnie jest to także jedna z najprzyjemniejszych metod nauczania. Dość lekka w odbiorze przez uczniów i adekwatna do wieku każdego z uczestników, ponieważ wystarczy dopasować właściwe treści. Z materiałów wideo młodzi ludzie mogą wyciągnąć o wiele więcej, niż na przykład z tekstu czytanego czy powtarzanego. Warto włączać takie elementy, które mogą zainspirować ucznia, zmotywować go i zaangażować.

W jaki sposób dobiera się najlepsze metody nauczania?

Bardzo ważne jest również to, aby zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób można dobierać metody nauczania, aby były one dopasowane do potrzeb danego dziecka. Przede wszystkim największą rolę odgrywa wiek ucznia. To, co trafia do starszej widowni, niekoniecznie sprawdzi się u młodszej. Kolejną ważną kwestią jest specyfika danego przedmiotu, jak i cele, które się z nim łączą. Należy przyjrzeć się także warunkom swojej pracy oraz środkom dydaktycznym, którymi się dysponuje. Warto znać też poziom wiedzy dzieci w danym zakresie.

Kurs dla nauczycieli online to najlepsza propozycja dla osób, które pracują z dziećmi i młodzieżą i chcą stale podnosić swoje kwalifikacje. Do wyboru jest wiele szkoleń, jak i kursów, a więc dobranie go nie powinno stanowić większej trudności. Fakt, że wykonuje się go z domu, jest tutaj dodatkowym atutem. Sprawdź koniecznie, jakie opcje są aktualnie dostępne i wybierz coś dla siebie, a na pewno będziesz zadowolony. Oferta kierowana jest do wszystkich pedagogów niezależnie od realizowanego przedmiotu.