Jakie szkolenia dla nauczycieli warto zrobić w 2022 roku?

szkolenia online czy stacjonarne
Udostępnij:

Wymagania wobec nauczycieli rosną. Obecnie oczekuje się od pedagogów nie tylko kierunkowe wykształcenia oraz wiedzy na temat nauczanego przedmiotu, ale również nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Sposobów na zdobycie nowej wiedzy jest kilka – jednym z nich są szkolenia online. Oto kilka, na które warto udać się w 2022 roku.

Szkolenia dla nauczycieli: pomoc psychologiczna w edukacji

Przykład szkolenia, które kierowane jest nie tylko do nauczycieli, ale również dyrektorów szkół, pedagogów oraz wychowawców. Przedstawiciele wszystkich tych grup każdego dnia stykają się z dziećmi potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Dzięki uczestnictwu w szkolenia, można nabyć nie tylko odpowiednią wiedzę na temat takiej pomocy, ale również poznać konkretne rozwiązania. 

Zdobyte informacje pomogą w stworzeniu procedur dotyczących wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w placówce szkolnej – zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej. 

Szkolenie pomoc pedagogiczna

Twórcza przestrzeń dla przedszkolaków – szkolenie dla nauczycieli najmłodszych dzieci

Praca z najmłodszymi dzieci wymaga niesamowitej kreatywności. Podstawowym zadaniem każdego nauczyciela pracującego w jednostce przedszkolnej jest przygotowywanie zajęć, które łączą w sobie elementy beztroskiej zabawy z realizacją celów dydaktycznych. 

Stworzenie takiego konspektu zajęć jest sporym wyzwaniem. Warto więc dołączyć do szkolenia Twórcza przestrzeń dla Twoich przedszkolakówaby poznać sprawdzone sposoby na tworzenie kreatywnych scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczestniczący w nim nauczyciele otrzymają nie tylko masę praktycznych porad, ale również gotowe plany zajęć do wykorzystania w codziennej pracy z najmłodszymi dziećmi.

Szkolenie online dla nauczycieli: trudny rodzic

Szkolny sukces najmłodszych zależy nie tylko od wiedzy oraz zaangażowania. Największy wpływ na osiągane przez dzieci wyniki mają rodzice. Dlatego tak ważna jest współpraca między pedagogami a rodzicami. Niestety nie zawsze układa się ona po myśli obu stron.

Prowadzenie trudnych rozmów z rodzicami jest prawdziwą sztuką. Potrzebne są wówczas nie tylko argumenty merytoryczne, ale również odpowiednia postawa. Na szczęście można się tego wszystkiego nauczyć. Pomoże w tym szkolenie Trudny rodzic

To praktyczne szkolenie, które pomaga nauczycielom nabyć odpowiednie kompetencje komunikacyjne – niezbędne do rozwiązywania problemów z rodzicami dzieci. Uczestniczące w nim osoby opanują między innymi umiejętność radzenia sobie ze stresem czy kontrolowania emocji.