Akademia Terapeuty Ręki

Akademia Terapeuty Ręki

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Zdobądź 10 Certyfikatów!!!

Dwa zjazdy trwające po trzy dni:
📅Pierwszy zjazd on-line: 8 , 15, 16 stycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
08.01.2021 – godz. 17:30 – 20:00
15.01.2021 – godz. 17:30 – 20:30
16.01.2021 – godz. 16:00 – 19:00

📅Drugi zjazd on-line: 22 – 24 stycznia 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
22.01.2021 – godz. 17:30 – 20:30
23.01.2021 – godz. 16:00 – 19:00
24.01.2021 – godz. 10:00 – 13:00

➡70 godzin dydaktycznych szkoleń oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻,

Szkolenia w ramach projektu:

  1. Terapia ręki a trudności szkolne
  2. Terapia ręki u dzieci z trudnościami rozwojowymi
  3. Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej
  4. Praksje dynamiczne z piosenką w tle
  5. Od pędzelka do literki
  6. Pomysłownik sensoryczny w terapii ręki
  7. Walizka terapeuty ręki – „zrób coś z niczego”
  8. Rączki na pokład –ćwiczenia wzmacniające rękę.
  9. Diagnoza umiejętności grafomotorycznych dzieci
  10. Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem w trudnościami w pisaniu

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Wymagania wstępne (konieczne):
➡wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
➡ wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg wskazówek.

Opis projektu

Zarejestruj się