Akademia Terapeuty Ręki

Akademia Terapeuty Ręki

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów.

Zdobądź 10 Certyfikatów!!!

🗓  06-08.03 – 20-22.03.2020 oraz

27-29. 03 i 03-05. 04.2020 ,Warszawa, 2 weekendy (piątek od godz. 15 ,sobota godz. 9-19, niedziela godz.9-14)

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

Szkolenia w ramach projektu:

  1. Terapia ręki a trudności szkolne
  2. Terapia ręki u dzieci z trudnościami rozwojowymi
  3. Terapia ręki w aspekcie Integracji Sensorycznej
  4. Praksje dynamiczne z piosenką w tle
  5. Od pędzelka do literki
  6. Pomysłownik sensoryczny w terapii ręki
  7. Walizka terapeuty ręki – „zrób coś z niczego”
  8. Rączki na pokład –ćwiczenia wzmacniające rękę.
  9. Diagnoza umiejętności grafomotorycznych dzieci
  10. Pierwsze kroki w pracy z dzieckiem w trudnościami w pisaniu

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Wymagania wstępne (konieczne):
➡wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
➡ wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg wskazówek.

opis projektu