Akademia Terapeuty dziecka z autyzmem

🔵Akademia Terapeuty dziecka z autyzmem🔵
Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematem.
Zdobądź 10 certyfikatów oraz Dyplom Terapeuty Ręki!
Dwa zjazdy trwające po trzy dni:
📅Pierwszy zjazd on-line: 12 – 14 lutego 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
12.02.2021 – godz. 17:30 – 20:00
13.02.2021 – godz. 09:30 – 13:30
14.02.2021 – godz. 10:00 – 14:00
📅Drugi zjazd on-line: 19 – 21 lutego 2021 r. (zjazd 3-dniowy: piątek, sobota, niedziela)
19.02.2021 – godz. 18:00 – 20:30
20.02.2021 – godz. 10:00 – 14:00
21.02.2021 – godz. 10:00 – 14:00
➡ 70 godzin dydaktycznych szkoleń oraz e-learning (kompetencje kluczowe)

Szkolenia w ramach cyklu spotkań:
1. Charakterystyka dzieci ze spektrum autyzmu w trzech obszarach funkcjonowania.
2. Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem.
3. Przegląd metod terapii dzieci z autyzmem.
4. Wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
5. Stymulowanie funkcji poznawczych – holistyczne ujęcie potrzeb dziecka.
6. Zaburzenia komunikacji dzieci z autyzmem – kształtowanie systemu językowego.
7. AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna.
8. Teoria umysłu u dzieci z ASD – ćwiczenia czytania umysłu dla dzieci z autyzmem.
9.Trening Umiejętności Społecznych –TUS.
10. Inspiracje terapeutyczne – projektowanie i tworzenie pomocy terapeutycznych.

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Wymagania wstępne (konieczne):
➡wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
➡ wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu i postępuj wg wskazówek.

Opis projektu

Zarejestruj się