Akademia Młodego Logopedy

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA MŁODYCH LOGOPEDÓW!

Zdobądż 10 Certyfikatów!!!

Akademia polecana logopedom do 5 lat stażu.

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)

 

📅WARSZAWA: 10 – 12 lipca  2020 r. oraz 24 – 26 lipca 2020 r. ,  organizator: Aleksandra Rosińska Logopeda przedszkolny (dwa zjazdy trwające po 3 dni)

📅 LUBLIN:  24-26 lipca 2020 r oraz 7-9 sierpnia 2020., organizator: INSTYTUT LOGOPEDYCZNY  (dwa zajazdy 3  dniowe)

📅 TARNÓW: 17 – 19 lipca 2020 r. oraz 24- 26 lipca 2020 r. , organizator: MILAlogo (dwa zjazdy trwające po 3 dni)

📅RYBAKI: 27 lipca – 1 sierpnia 2020 r. (jeden zjazd – 6-dniowy)

📅BIAŁYSTOK: 27 lipca – 1 sierpnia 2020 r. (jeden zjazd – 6-dniowy)

📅KRAKÓW: 3 – 8  sierpnia 2020 r.  , organizator: Gabinet Kłębuszek (jeden zjazd trwający  6 dni )

📅ELBLĄG  7-9 sierpnia, 21-23 sierpnia 2020 r. (dwa zjazdy – 3-dniowe)

📅 SZCZECIN: 14 – 16 sierpnia 2020 r. oraz 28 -30 sierpnia 2020 r. , organizator: Omnisens (dwa zjazdy trwające po 3 dni)

Szkolenia w ramach projektu:

1) „Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem”
2) „Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem”
3) „Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną”
4) „Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu”
5) „Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy”
6) „Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna”
7) „Logorytmika w pracy nauczyciela-logopedy”
8) „Wczesna Interwencja Logopedyczna – warsztat praktyczny”
9) „Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe”
10) Terapia ręki w pracy logopedy

* Organizator zastrzega możliwość drobnej modyfikacji szkoleń, ze względu na sytuacje niezależne od Organizatora.

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana? Zapoznaj się z opisem projektu, zgłoś się przez formularz. W mailu zwrotnym dostaniesz dalsze informacje.

Opis projektu

Zarejestruj się