Akademia Pedagoga/ Terapeuty

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA PEDAGOGÓW/TERAPEUTÓW!

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo proponowane terminy.

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).


Odbędziecie Państwo szkolenia spośród poniższej listy (Organizator zastrzega prawo doboru szkoleń):

1.Terapia pedagogiczna w pigułce
2. Zabawa jako terapia
3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
4. Techniki twórczego myślenia w pracy z małym dzieckiem – trening kreatywności
5. Gry i zabawy rekreacyjne
6.. Koloroterapia na zajęciach terapeutyczno rewalidacyjnych
7.Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej
8. Koncentracja uwagi
9. Terapia ręki
10. Terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebabmi edukacyjnymi
11. Praca z dzieckiem z Zespołem Aspergera
12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo
13 . Bajkoterapia

Po każdym szkoleniu uzyskuje się certyfikat.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

W ramach projektu zapewniamy noclegi dla osób spoza Warszawy, catering. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz maila – proszę o więcej informacji na adres projekty@cognitus.pl