Akademia Nauczyciela

Bezpłatny projekt szkoleń dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, żłobków oraz wszystkich zainteresowanych tematem.

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo proponowane terminy.

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych,2 zjazdy,od piątku do niedzieli oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe)💻

Odbędziecie Państwo wybrane szkolenia spośród poniższej listy. (Organizator zastrzega prawo doboru szkoleń):
1) „ Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi”
2) „Logorytmika dla smyka”
3) „ Nauka czytania metodą sylabową.”
4) „ Praca z dzieckiem z ryzyka dysleksji.”
5) „Symptomy zaburzeń rozwojowych dziecka”
6) „Matematyka jest wszędzie -zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.”
7) „Dyscyplina w grupie – jak pozytywnie wpływać na oczekiwane zachowanie dzieci w grupie?”
8) Scenariusze imprez okolicznościowych – warsztat praktycznego tworzenia kreatywnych i ciekawych scenariuszy na występy, teatrzyki, święta.”
9) „Animator zabaw.”
10) „Zmysłoplastyka.”
11) „Przeciwdziałanie agresji w grupie”
12) „Bajkoterapia w pracy z z dzieckiem.”
13) „Kuferek małego artysty -plastyczne inspiracje.”

Projekt skierowany jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, żlobków oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Projekt dla osób z całej Polski🇵🇱,realizowany jest w Warszawie.

Dla osób przyjezdnych (spoza Warszawy) oferujemy bezpłatny nocleg🛏.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie wskazanych dokumentów wg instrukcji, zapoznanie się z regulaminem i warunkami uczestnictwa.
 wskazanie placówki oświatowej, w której nauczyciel – wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń, przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania ich w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa we wszystkich szkoleniach, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
W trakcie szkoleń bardzo duży nacisk będzie kładziony na rozwój kompetencji kluczowych.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz maila – na adres projekty@cognitus.pl