Akademia Nauczyciela Montessori

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Z ELEMENTAMI PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI!
Zdobądź 12 Certyfikatów!!!

W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo proponowane terminy.
70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).


Odbędziecie Państwo szkolenia spośród poniższej listy (Organizator zastrzega prawo doboru szkoleń):
1. ABC pedagogiki Marii Montessori
2. Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
3. Nauka czytania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
4. Nauka pisania z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
5. Ortografia z elementami pedagogiki Marii Montessori
6. Gramatyka z wykorzystaniem pomocy Marii Montessori
7. Tworzenie pomocy dydaktycznych opartych o metodę Marii Montessori
8. Pedagogika zabawy
9. Metody aktywizujące w pracy z małym dzieckiem
10. Lekcje ciszy – zajęcia relaksacyjne
11. Terapia pedagogiczna z wykorzystaniem pomocy rozwojowych
12. Edukacja kosmiczna – wychowanie kulturowe i przyrodnicze.

Po każdym szkoleniu uzyskuje się certyfikat.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN

Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

W ramach projektu zapewniamy noclegi dla osób spoza Warszawy, catering. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz maila – na adres projekty@cognitus.pl