Akademia Logopedy

BEZPŁATNY PROJEKT SZKOLEŃ DLA MŁODYCH LOGOPEDÓW!
Zdobądż 12 Certyfikatów!!!

70 godzin dydaktycznych szkoleń stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu (kompetencje kluczowe).

Odbędziecie Państwo szkolenia spośród poniższej listy (Organizator zastrzega prawo doboru szkoleń):
1) „Terapia logopedyczna ucznia z sygmatyzmem”
2) „Terapia logopedyczna ucznia z rotacyzmem”
3) „Terapia logopedyczna ucznia z mową bezdźwięczną”
4) „Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z wadą słuchu”
5) „Elementy Integracji Sensorycznej (SI) w pracy logopedy”
6) „Wprowadzenie do AAC – Alternatywnych i Wspomagających Sposobów Komunikacji”
7) „Komunikacja językowa dziecka z autyzmem – diagnoza i terapia logopedyczna”
8) „Logorytmika w pracy nauczyciela-logopedy”
9) „Wczesna Interwencja Logopedyczna – warsztat praktyczny”
10) „Opóźniony Rozwój Mowy – szkolenie warsztatowe”
11) „Terapia ręki w pracy logopedy”
12) „Badania słuchu w logopedii”

Uczestnik otrzymuje certyfikat z każdego szkolenia.

Wymagania wstępne (konieczne):
wypełnienie dokumentów zgodnie z instrukcją
 wskazanie placówki oświatowej, w której uczestnik wdroży nabyte kompetencje podczas szkoleń przeprowadzając diagnozę potrzeb szkoły oraz wyznaczy odpowiedni proces wspomagania w zakresie napotkanych trudności (ze wsparciem Ekspertów Projektu).
Każdy uczestnik programu otrzymuje certyfikat uczestnictwa, a po odbyciu diagnozy i wspomagania w wybranej placówce oświatowej otrzymuje tytuł Trenera Wspomagania – ważny tytuł z punktu rozwoju edukacji w Polsce i przyszłych projektów MEN.
Po odbyciu szkoleń odbywa się jeszcze jedno 4 dniowe bezpłatne spotkanie w sprawie konsultacji diagnozy, planu wspomagania i raportu.

Jesteś zainteresowany/zainteresowana napisz maila – na adres projekty@cognitus.pl
Akademia polecana logopedom do 5 lat stażu.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca szkolenia. Pokrywa koszty szkoleń, zakwaterowania i wyżywienia.