Agresja w grupie

Opis szkolenia
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie dziecka, które zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.

ZAPISZ SIĘ

Cena: 140 zł

Cele:
–  wyjaśnienie źródeł agresji
– zapoznanie ze strategiami postępowania w przypadku zachowań agresywnych
– przedstawienie zabaw wyciszających oraz rozwijających ich inteligencję emocjonalną
Program:
1.Czym jest agresja.
2.Przyczyny agresywnych zachowań dzieci.
3.Strategie postępowania w przypadku zachowań agresywnych.
4.Zabawy wspierające rozwój EQ dziecka
5.Zabawy wyciszające dla dzieci.