Choroby otępienne. Diagnoza i terapia chorych. Część I i II.

Szkolenie skierowane jest do logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych, lekarzy.
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zespołów otępiennych pod kątem diagnozy i terapii chorych. Przedstawienie teoretycznych zagadnień dotyczących typologii otępień oraz diagnoza i terapia chorób otępiennych. Prezentacja stosowanych form terapii, dobór metod i narzędzi.

 
 
🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
💰Koszt szkolenia 250 zł

 

CZĘŚĆ I – Program
Część teoretyczna i praktyczna:
1. Podstawowe informacje o procesach biologicznego starzenia się człowieka. Różnice
pomiędzy biologicznym, a patologicznym starzeniem się. Otępienie.
2. MCI – Łagodne Zaburzenia Poznawcze. Diagnoza i terapia.
3. Choroba Alzheimera. Warianty choroby. Charakterystyka zaburzeń.
5. Testy przesiewowe i testy diagnostyczne.
6. Oddziaływania niefarmakologiczne w chorobie Alzheimera.
7. Dobór metod terapeutycznych, ćwiczenia na wybranych metodach.
8. Pomoce terapeutyczne – zakres. Konstrukcja narzędzi.
9. Opiekun nieformalny (rodzinny ); opieka nad chorym z otępieniem.
10. Zaburzenia zachowania w chorobie Alzheimera. Jak sobie z tym radzić ?
11. Analiza i opis prezentowanych przypadków (materiał filmowy i drukowany).

 

CZĘŚĆ II – Program:

Część teoretyczna i praktyczna:
1. Charakterystyka wybranych chorób otępiennych.
2. Diagnoza różnicowa wybranych zespołów otępiennych.
3. Jak przeprowadzić wywiad diagnostyczny ?
4. Badanie przesiewowe i diagnostyczne.
5. Rodzaje terapii w zależności od rodzaju otępienia. Skuteczność terapii.
6. Proces terapeutyczny chorego. Rola i zadania terapeuty.
7. Jak rozmawiać z pacjentem ? Komunikacja z rodziną pacjenta.
8. Choroby rzadkie w otępieniach.
9. Analiza i opis prezentowanych przypadków (materiał filmowy i drukowany).
10. Pozytywne starzenie się – jak to zrobić ?

Prowadząca:

Agnieszka Salon, mgr (filologia polska, specjalność pedagogiczna), ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii oraz studia psychogeriatryczne z elementami neuropsychologii w MCKP Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień zajmuje się pracą z osobami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych oraz z pacjentami z chorobą otępienną. Pracuje jako neurologopeda w szpitalu specjalistycznym w Krakowie na oddziale neurologii oraz prowadzi prywatną praktykę. Obszar jej zainteresowań badawczych to ludzie starsi i starzy. Brała czynny udział w konferencjach naukowych i publikowała artykuły na temat opieki nieformalnej i sytuacji opiekunów nieformalnych w Polsce w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Obecnie jest w trakcie studiów psychologicznych.