Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

luty 2019
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 lutego 06:15 - N 24 lutego 07:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Szkolenie zakończone certyfikatem, uprawniającym do prowadzenia zajęć.
Termin: So 23 lutego 09:00 - N 24 lutego 17:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z dziećmi od 6 miesiąca do 3 roku życia z użyciem różnych technik, metod, różnorodnych materiałów i pomocy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 24 lutego 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
marzec 2019
⏩ W trakcie trzydniowego szkolenia będziesz miał możliwość przyjrzenia się praktycznej stronie projektowania i prowadzenia szkolenia.
⏩ Wzbogacisz swoją narzędziownię oraz dowiesz się w jaki sposób projektować własne ćwiczenia.
⏩ Poznasz skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami na sali szkoleniowej.
Termin: Pt 1 marca 09:00 - N 3 marca 16:00
Miejsce: Warszawa
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji.
Termin: So 2 marca 08:00 - N 3 marca 15:00
Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Uczy, jak projektować szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną
w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.
Termin: So 2 marca 09:00 - N 3 marca 16:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Zapraszamy na szkolenie Podstawy neurologii i pediatrii dla logopedów. Całościowa ocena dziecka.
Termin: So 2 marca 09:00 - 15:00
Celem szkolenia jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu . Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.
Termin: So 2 marca 09:00 - 15:00
Czy zauważyliście, że w obecnych czasach dzieci szybciej uczą się obsługiwać tablet, laptopa i smartfony? Czy Twoje dziecko, Twoi podopieczni mają problem z właściwym uchwytem pisarskim, zaburzonym napięciem mięśniowym, koncentracją uwagi ? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś/aś twierdząco te warsztaty są właśnie dla Ciebie!
Termin: So 2 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, pedagogów, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: N 3 marca 09:00 - 15:00
Zapraszamy do udziału w Festiwalu,w trakcie którego weźmiesz udział w trzech szkoleniach.
Termin: So 9 marca 09:00 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy.
Termin: So 9 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Termin: So 9 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk
✅To szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób pracujących z dziećmi, które potrzebują ćwiczeń z zakresu prawidłowej motoryki małej, uchwytu pisarskiego i zaburzeń napięcia mięśniowego.
✅Gotowe pomysły na zajęcia.
✅Budowanie ćwiczeń od podstaw.
✅Szablony
Termin: So 9 marca 09:00 - 15:10
Dziecko z ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe, na zmianę których można mieć wpływ
Termin: So 9 marca 09:00 - 12:00
Poznaj sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo, specyfikę funckjonowania dziecki z takimi problemami. Nie pozwól na dezorganizację swojej pracy.
Termin: So 9 marca 12:30 - 15:30
Szkolenie pokazuje, w jaki sposób zwiększyć uczestnictwo osoby z trudnościami neuromotorycznymi w procesie komunikacji. Porusza kwestię koncepcji tworzenia książek komunikacyjnych oraz organizacji słownictwa. Uczestnik szkolenia na podstawie studium przypadku, potrafi stworzyć Indywidualny System Komunikacyjny, a także stworzyć pełną diagnozę funkcjonaln
Termin: So 16 marca 09:00 - 15:00
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: So 16 marca 10:00 - 18:00
Miejsce: Katowice
• jak rozwijać kompetencje miękkie u dzieci,
• jak nauczyć ich logicznego myślenia,
• jak zachęcić przedszkolaków do współpracy w grupie,
• jak rozwijać umiejętności matematycznych
• ja nauczyć ich stosowania zasad i schematów
• jak rozwijać umiejętności kreatywnego myślenia
Termin: So 16 marca 10:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: N 17 marca 10:00 - 18:00
Miejsce: Kraków
⏩ Poznaj ćwiczenia, które są połączeniem odczuwania wielozmysłowego z dobrą zabawą i usprawnianiem motoryki małej.
⏩Wykorzystaj wszystko co pachnie, przyciąga wzrok swoją fakturą, strukturą i intensywnością barwy.
⏩Dowiedz się jak zamienić zwykłą kredę w sensoryczne doznania.
⏩Doświadcz odczuwania wieloma zmysłami na raz.
⏩ Przekonaj się w jaki sposób polisendoryczne zabawy zachęcą do udziału nawet najbardziej wycofanego "nieśmiałka".
⏩ Wykonaj samodzielnie wiele prac i poznaj sposoby ich modyfikacji
Termin: So 23 marca 09:00 - 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 23 marca 09:00 - N 24 marca 17:00
W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy.
Termin: N 24 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Pułtusk
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: N 24 marca 09:00 - 12:00
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi.
Termin: N 24 marca 12:30 - 15:30
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i wybranymi technikami pracy terapią manualną w zakresie neurologopedii. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii przez fizjoterapeutów i neurologów. oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego i technik zmieniających napięcie mięśniowe.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Szkolenie ma na celu przedstawienie metod nauki czytania i pisania oraz sposobów ich wdrażania podczas nauczania w przedszkolu i w klasach początkowych.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Termin: So 30 marca 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 30 marca 10:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy jakie można wykorzystać podczas zajęć w świetlicy szkolnej lub środowiskowej, w czasie zajęć w przedszkolu i szkole. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 31 marca 09:00 - 15:00
kwiecień 2019
Słowo od autorki szkolenia: " Zapraszam Państwa na wyjątkowo praktyczne szkolenie, które od podstaw przedstawia specyfikę pracy szkolnej z uczniem z Zespołem Aspergera. Pokażę Państwu swój autorski warsztat pracy nauczyciela - terapeuty, pomogę w dobraniu odpowiednich metod pracy i terapii w warunkach szkolnych oraz zaproponuję rozwiązania dla trudnych sytuacji w pracy z uczniem."
Termin: So 6 kwietnia 09:00 - 15:00
1.Przyczyny ślinienia – próba określenia podłoża trudności pacjenta.
2.Proces wydzielania i przełykania śliny.
3.Techniki aktywnego regulowania ślinienia.
4.Techniki pasywnego zmniejszania ślinienia
5.Kinesiotaping jako wspomaganie w pracy z pacjentem śliniącym się nadmiernie.
6.Techniki wspomagające procesy połykania śliny z wykorzystaniem ćwiczeń logopedycznych.
Termin: Pt 12 kwietnia 14:00 - 19:00
Konferencja „Zaburzenia zmysłów w terapii logopedycznej”
Termin: So 13 kwietnia 08:15 - 16:00
Miejsce: Warszawa
Program:
1. Założenia metody Sensomotorycznej terapii widzenia.
2. Rola umiejętności bazowych wspólnych do aktywnej pracy funkcji dystalnych (
oka, języka, ręki).
3. Zależność posturalno- dystala czyli jak ciało wypływa na pracę oka i jęzka.
4. Specyficzne i niespecyficzne objawy zaburzeń wzroku, ( diagnostyka różnicująca
zaburzenia wzroku od typowych objawów trudości w przetwarzaniu sensorycznym).
5. Wykorzystanie metody Sensomotorycznej terapii widzenia w pracy logopedycznej i
pedagogicznej, czyli o integracji wzrokowo- językowo- posturalnej.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - N 14 kwietnia 17:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: So 13 kwietnia 09:00 - N 14 kwietnia 15:00
„W codziennej pracy zawodowej łączę różne metody wywołania głoski R dobierając je do możliwości anatomiczno-emocjonalnych dziecka i jego rodziny. Na kursie prezentuję autorską ścieżkę terapeutyczną z gotowymi materiałami do każdego etapu w terapii rotacyzmu, opartą głównie (nie mylić w „wyłącznie”) o metodę transformacji głoski D”.
Termin: N 14 kwietnia 10:00 - 16:00
Program szkolenia:
1) Co to są zaburzenia karmienia i jakie są ich przyczyny.
2) Diagnoza logopedyczna trudności związanych z karmieniem i jedzeniem u dzieci od 0 do 6 roku życia.
3) Warsztat logopedy zajmującego się treningiem karmienia – pomieszczenie, akcesoria, pomoce.
4) Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej obejmującej trening karmienia – całościowy model postępowania.
5) Trening pobierania pokarmów, żucia i połykania.
6) Stadia przypadków – analiza konkretnych przypadków pacjentów oraz możliwości wsparcia logopedycznego.
Termin: Pn 15 kwietnia 14:00 - 19:00
maj 2019
Na szkolenie zapraszamy logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów, lekarzy.

Prowadzi dr Teresa Kaczan – logopeda, certyfikowany międzynarodowy terapeuta metody Castillo Moralesa, terapeuta SI, ergoterapeuta.
Termin: Pt 10 maja 09:00 - So 11 maja 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: Śr 15 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Kraków
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 18 maja 09:00 - N 19 maja 17:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 18 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Rzeszów
Zapraszamy na skończenie specjalistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu dysfagii.
Termin: So 25 maja 09:00 - 15:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 25 maja 10:00 - 15:00
Miejsce: Katowice
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: So 25 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Rzeszów
Szkolenie ma na celu przekazać praktyczne kompetencje terapeutom uczestniczącym we wspólnym spotkaniu. Kursant po szkoleniu potrafi dokonać diagnozy, zbudować i ewoluować plan terapii. Zajęcia mają charakter wykładów i praktycznych warsztatów. Szkolenie kierowane jest do logopedów, nauczycieli, psychologów, dietetyków i fizjoterapeutów, którzy chcą się dowiedzieć, jak pracować z dzieckiem z trudnościami w zakresie spożywania posiłków. Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz dyplom potwierdzający jego ukończenie.
Termin: So 25 maja 10:00 - 16:00
Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają bądź zaczną pracę z małym dzieckiem do trzeciego roku życia oraz dla osób, które chcą urozmaicić dotychczasowy warsztat pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak w holistyczny sposób prowadzić terapię czyli uwzględniając wszystkie potrzeby poznawcze i zmysły dziecka, jak stymulować rozwój mowy, jak radzić sobie z obniżonym napięciem okolicy orofacjalnej, jak pracować głosem aby był on narzędziem terapii małych dzieci, jak włączać w terapię muzykę, wierszyki, rytmy itp.
Termin: N 26 maja 10:00 - 18:00
Miejsce: Lublin
czerwiec 2019
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: N 2 czerwca 10:00 - 15:00
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 15:00
Szkolenie pozwala wykorzystywać elementy arteterapii w pracy nauczyciela, terapeuty, pedagoga.
Termin: So 8 czerwca 09:00 - N 9 czerwca 17:00
Zapraszamy na szkolenie logopedów, terapeutów, rodziców.
Termin: So 8 czerwca 10:00 - 15:00
Miejsce: Gdańsk
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w skutecznej terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Termin: N 9 czerwca 09:00 - 16:00
wrzesień 2019
PROGRAM SZKOLENIA
1. Definicja, patomechanizm, objawy dyzartrii;
2.Klasyfikacja dyzartrii
3.Diagnoza osób z dyzartrią
4.Terapia dyzartrii
– podstawowe zasady usprawniania osób z dyzartrią
– wybrane metody i techniki usprawniania
Termin: Pt 20 września 09:00 - So 21 września 16:00
listopad 2019
Cel szkolenia:
1️⃣Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju
komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
2️⃣ Zapoznanie uczestników z autorskimi procedurami diagnostycznymi: obserwacja, wywiad
kliniczny, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji.
3️⃣ Przedstawienie procedur terapeutycznych w pracy z dziećmi z ORM.
Termin: So 16 listopada 09:00 - N 17 listopada 15:00
Szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów, dyrektorów, trenerów.
Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.
Termin: N 24 listopada 09:00 - Pn 25 listopada 15:00

Brak możliwości komentowania