Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

maj 2018
EMOCJE DZIECKA Z ZESPOŁEM ASPERGERA
Opis szkolenia

Dziecko z ZA to mały indywidualista. Nim dojdą specjaliści i rodzice do prawidłowej diagnozy, może być postrzegane zarówno jako mały geniusz ( prawdopodobnie jest dziedzina , w której znacznie przewyższa wiedzą swoich rówieśników) jak i dziecko „niegrzeczne” i „ źle wychowane”. Jeśli w grupie przedszkolnej jest maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe, na zmianę których można mieć wpływ.
Termin: So 19 maja 09:00 - 12:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie odbywa się w formie warsztatów z aktywnym udziałem uczestników. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać techniki muzykoterapeutyczne w pracy z grupą i w terapii indywidualnej
Termin: So 19 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.
Termin: So 19 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

Grafomotoryka dla smyka
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi
Termin: So 19 maja 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania. To „wiedza w pigułce” o zaburzeniach integracji sensorycznej, zespole Aspergera i nadpobudliwości psychoruchowej. To także garść informacji o sposobach diagnozowania dzieci, gdy zachodzi taka konieczność oraz niezbędnik wiedzy, jak rozmawiać o nietypowych zachowaniach dziecka z rodzicami.

Termin: So 19 maja 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Aktywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nowość!
Wszystkie gry i zabawy nowe!
Termin: So 19 maja 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

⏩ Poznaj ćwiczenia, które są połączeniem odczuwania wielozmysłowego z dobrą zabawą i usprawnianiem motoryki małej.
⏩Wykorzystaj wszystko co pachnie, przyciąga wzrok swoją fakturą, strukturą i intensywności
Termin: N 20 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: N 20 maja 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, ,mini wykład oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy szkolenia poznają możliwości wykorzystania koncepcji Bobath w pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Termin: N 20 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.
Termin: N 20 maja 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

Brak możliwości komentowania