Wydarzenia

Zapraszamy do zapisów na szkolenia.

 

luty 2018
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników ośrodków wychowawczych i domów kultury, opiekunów ze świetlic środowiskowych W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy.
Termin: N 18 lutego 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkoleniu poznają Państwo wiele ciekawych propozycji na urozmaicenie dzieciom ćwiczeń z zakresu motoryki małej. Poznacie techniki plastyczne zachęcające najmłodszych do podejmowania aktywności plastycznej, w połączeniu z zabawami muzycznymi
Termin: So 24 lutego 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 24 lutego 09:00 - 12:00
Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
Termin: So 24 lutego 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane do doradców metodycznych, dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych , kadry poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego i nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz studentów kierunków pedagogicznych.
Termin: So 24 lutego 12:30 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Jeśli w grupie przedszkolnej jest maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe, na zmianę których można mieć wpływ. Do najważniejszych zadań będzie należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.
Termin: So 24 lutego 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy przy muzyce. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: N 25 lutego 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztat „Prace plastyczne rozwijające wyobraźnie” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Działania plastyczne umożliwiają dziecku ujawnienie własnych myśli i uczuć. Są dla niego twórczą, dynamiczną aktywnością.
Termin: N 25 lutego 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
marzec 2018
Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiesz się w jaki sposób wykorzystać masaż w terapii logopedycznej.
Termin: Pt 2 marca 14:00 - 18:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.
Termin: So 3 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty „ Gry i zabawy matematyczne”, to przede wszystkim zbiór praktycznych pomysłów gotowych do wykorzystania na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Edukację matematyczną dzieci w każdym wieku, należy prowadzić bardzo szeroko. Powinna ona być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej, oraz z ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych. Nie bez znaczenia jest także forma uczenia dzieci – najlepsze są osobiste doświadczenia dzieci. To one rozwijają myślenie, hartują odporność emocjonalną, doskonalą umiejętności.
Termin: So 3 marca 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.
Termin: So 3 marca 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkoleniu dowiesz się jak poprzez analizę rysunku poznać osobowość dziecka, ale również zdobyć informacje o tym, jak stymulować jego aktywność, co zmienić we własnej pracy dydaktycznej. Jeżeli nauczyciel, opiekun czy rodzić zrozumie dziecięce rysunki łatwiej nawiąże z dzieckiem kontakt.
Termin: So 3 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Zapraszamy na warsztaty muzyczno-ruchowe, gdzie pod lupę zostaną wzięte ludowe piosenki i melodie – te bardziej i mniej znane, a stanowiące ważny element polskiej kultury.
Termin: So 3 marca 10:00 - 13:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Wielka przeszkodą w osiągnięciu szczęścia może być brak pewności siebie, brak wiary, że jest się wartościowym człowiekiem, który może osiągnąć to, co chce. Warsztat ten poświęcony będzie budowaniu samoświadomości oaz samoakceptacji dziecka, a także odkrywaniu talentów dzieci.
Termin: So 3 marca 12:30 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzebą działania jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
Termin: N 4 marca 09:00 - 12:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Inteligencja emocjonalna pozwala człowiekowi żyć w zgodzie z jego wartościami, cieszyć się każdym dniem i znosić porażki. Już małe dzieci można uczyć tego, by umiały nazywać i rozpoznawać swoje emocje, budować swoją samoświadomość, asertywność, umiejętności społeczne.
Termin: N 4 marca 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Prezentowane na warsztatach techniki relaksacyjne, pomogą dzieciom wyciszyć emocje, wpłyną na lepszą koncentrację, pomogą w pokonywaniu stresu. Zaprezentowane ćwiczenia fizyczne lub wyobrażeniowe, umożliwią dzieciom odprężenie organizmu, radzenie sobie ze strachem, uspokoją oddech ,zmniejszą napięcie mięśni.W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych techniki i metody relaksacyjnych.
Termin: N 4 marca 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.
Termin: N 4 marca 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy nauczycieli żłobków, wychowania przedszkolnego, pedagogów, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami i metodami pracy z dziećmi od 6 miesiąca do 3 roku życia z użyciem różnych technik, metod, różnorodnych materiałów i pomocy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.
Termin: So 10 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie skierowane jest do logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, studentów kierunków medycznych i pedagogicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metody integracji sensorycznej.
Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części warsztatowej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się także z materiałem filmowym dotyczącym pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Termin: So 10 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Serdecznie zapraszam wszystkich Pasjonatów Nauczania którzy chcą poznać gotowe pomysły na ciekawe zajęcia z zakresu Sensoterapii. To w stu procentach praktyczne warsztaty. Niezbędna teoria omawiana jest w trakcie powstawania każdego z terapeutycznych dzieł.
Termin: So 10 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Warsztaty są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, pedagogów, którzy szukają inspiracji do pracy z podopiecznym (np. pomysłów na organizację dnia rodziny) jak i dla studentów którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauczaniem. Zapraszamy również rodziców, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tym w co i jak bawić się ze swoimi pociechami aby dbać o ich prawidłowy i zrównoważony rozwój, zarówno ruchowy jak i emocjonalny.
Uczestników warsztatów obowiązuje strój „roboczy”.
Termin: N 11 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników ośrodków wychowawczych i domów kultury, opiekunów ze świetlic środowiskowych W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy.
Termin: N 11 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Jeśli planujesz wyjazd i chcesz, aby dzieci przy tej okazji podniosły swą sprawność fizyczną, poszerzyły zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, nabyły wiele cennych umiejętności poprzez praktyczne działania, współpracowały w grupie i rozwijały twórcze myślenie, wzbogaciły swoje umiejętności wokalne i plastyczne to zapraszamy na nasze szkolenie.
Termin: So 17 marca 09:00 - N 18 marca 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Szkolenie pozwala uzyskać certyfikat arteterapeuty, po spełnieniu wymogów formalnych.
Szkolenie przygotowane jest dla osób pracujących na co dzień z dziećmi w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacji, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej
Termin: So 17 marca 09:00 - N 18 marca 17:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych , oraz osoby pracujące z ” dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami”
Termin: So 17 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nauczycieli z pasją, pedagogów , dla których świat emocji dziecka bardziej liczy się niż ocena w dzienniku, miłośników własnego rozwoju, nauki przez zabawę , dzielenia się pomysłami, poszukujących inspiracji zapraszamy na konferencję Edukacja z Pasją
Termin: So 17 marca 09:00 - 16:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Animator Zabaw to szkolenie dla osób, które przede wszystkim wyróżniają się nieograniczonym optymizmem, poszukują nowych pomysłów na zabawy z dziećmi, chcą pracować stale lub dorywczo w charakterze animatora zabaw w miejscach przyjaznych dzieciom i rodzinie. Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców kolonijnych, opiekunów pracujących w żłobkach i klubikach dziecięcych, instruktorów zajęć dla dzieci, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, rodziców, studentów i absolwentów pedagogiki, turystyki i rekreacji, wychowania fizycznego, resocjalizacji.
Termin: So 17 marca 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Jeśli w grupie przedszkolnej jest maluch z ZA, nauczyciel musi wiedzieć, jak z nim pracować, jakie zachowania są typowe, na zmianę których można mieć wpływ. Do najważniejszych zadań będzie należało nauczenie go trudnej sztuki rozpoznawania własnych emocji oraz rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas szkolenia część teoretyczna wzbogacona będzie o część praktyczną- pomysły na zabawy i ćwiczenia dla dzieci z Zespołem Aspergera oraz całej grupy, w której maluch z ZA się znajduje.
Termin: N 18 marca 09:00 - 12:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Nie wszystkie dzieci rozwijają się w taki sam sposób. Obserwując przedszkolną grupę, łatwo jest wychwycić różnice w zachowaniu dzieci. Ale czy zawsze te różnice oznaczają zaburzenia? Czy każda inność dziecka to dysfunkcja? Warsztat przeznaczony jest dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli, którzy chcą poznać symptomy najczęściej występujących zaburzeń zachowania i odczuwania
Termin: N 18 marca 12:30 - 15:30
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
kwiecień 2018
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.
Termin: So 14 kwietnia 09:00 - Śr 14 marca 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką i stopą oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne, techniki teatralne, dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.
Termin: N 15 kwietnia 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa
maj 2018
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.
Termin: Cz 17 maja 09:00 - 15:00
Miejsce: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. Grzegorzewskiej 10, Warszawa

Brak możliwości komentowania