Logorytmika

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.

TERMINY SZKOLEŃ

Cena za kurs :

150

CELE SZKOLENIA:
Poszerzenie warsztatu pracy logopedy/nauczyciela wychowania przedszkolnego lub kształcenia zintegrowanego o zakres zajęć muzyczno- ruchowych wspierających rozwój mowy u dzieci.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zarys historyczny i podstawy teoretyczne logorytmiki
2. Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka, wczesna stymulacja    muzyczna
3. Podstawowe terminy zaczerpnięte z rytmiki Dalcroza, Orffa
4. Znaki pisma muzycznego, pojęcia muzyczne
– wartości nutowe
– taktowanie – realizacja rytmu ruchem
– wysokości dźwięków
5. Zapoznanie z instrumentarium4-strona-terminy
6. Zabawy i ćwiczenia oddechowe
7. Ćwiczenia uwagi słuchowej
8. Mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów
9. Ćwiczenia rytmiczne
– ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
– ćwiczenia metrorytmiczne.
– ćwiczenia polirytmiczne.
10. Wiersze i piosenki z ruchem
11. Realizacja ruchem zmian tempa, akcentu, dynamiki, różnicowanie wysokości dźwięków
12. Wprowadzenie do tańca: polka, krakowiak
13. Realizacja utworów muzycznych ruchem, „ja” a przestrzeń
14. Dobór muzyki do zajęć
15. Improwizacja muzyczna, konstruowanie własnych ćwiczeń z zakresu logorytmiki
16. Budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych w zależności od potrzeb terapii logopedycznej

PROWADZĄCA:
Mgr Ewa Bombol – muzykolog, muzykoterapeuta, muzyk: skrzypce i śpiew, rehabilitantka dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, autorka scenariuszy bajek muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, z dziećmi pracuje aktywnie na zajęciach grupowych i indywidualnych od 10 lat

LICZBA GODZIN: 10 h dydaktycznych,

 

Comments are closed