Logorytmika

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:

Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.

CELE SZKOLENIA:

Poszerzenie warsztatu pracy logopedy/ nauczyciela wychowania przedszkolnego lub kształcenia zintegrowanego  o zakres zajęć muzyczno- ruchowych wspierających rozwój mowy u dzieci.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zarys historyczny i podstawy teoretyczne logorytmiki
  2. Wpływ muzyki na rozwój mowy dziecka, wczesna stymulacja muzyczna
  3. Podstawowe terminy zaczerpnięte z rytmiki Dalcroza, Orffa
  4. Znaki pisma muzycznego, pojęcia muzyczne

- wartości nutowe

- taktowanie – realizacja rytmu ruchem

- wysokości dźwięków

5. Zapoznanie z instrumentarium

6. Zabawy i ćwiczenia oddechowe

7. Ćwiczenia uwagi słuchowej

8. Mowa rytmizowana i ćwiczenia artykulatorów

9. Ćwiczenia rytmiczne

- ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne

- ćwiczenia metrorytmiczne.

- ćwiczenia polirytmiczne.

10. Wiersze i piosenki z ruchem

11. Realizacja ruchem zmian tempa, akcentu, dynamiki, różnicowanie wysokości dźwięków

12. Wprowadzenie do tańca: polka, krakowiak

13. Realizacja utworów muzycznych ruchem, „ja” a przestrzeń

14. Dobór muzyki do zajęć

15. Improwizacja muzyczna, konstruowanie własnych ćwiczeń z zakresu logorytmiki

16. Budowanie scenariuszy zajęć logarytmicznych w zależności od potrzeb terapii logopedycznej

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

- mini wykład

- prezentacja multimedialna

- praca własna uczestników (metody aktywizujące): działanie  w przestrzeni, gra na instrumentach, aktywne słuchanie

- aktywność indywidualna i zbiorowa w prezentacji ćwiczeń i budowaniu scenariusza zajęć

 

KWALIFIKACJE  PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Po zakończeniu zajęć uczestnik powinien:

- znać podstawowe pojęcia z zakresu logorytmiki

- poznać zestaw ćwiczeń oddechowych, ruchowych, słowno-muzycznych, wspierających rozwój mowy

- znać zestaw piosenek, wierszyków i zabaw przydatnych przy konstruowaniu zajęć z logorytmiki

- wyjaśnić na czym polega wpływ działań muzycznych- ruchowych na rozwój mowy dziecka

-  umieć konstruować scenariusze/ programy zajęć z logorytmiki dla dzieci i młodzieży w pracy indywidualnej i grupowej

-  umieć samodzielne przeprowadzić zajęć z logorytmiki

PROWADZĄCY:

Mgr Ewa Bombol – muzykolog, muzykoterapeuta, muzyk: skrzypce i śpiew, rehabilitantka dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, autorka scenariuszy bajek muzycznych      dla dzieci w wieku przedszkolnym, z dziećmi pracuje aktywnie na zajęciach grupowych         i indywidualnych od 10 lat

TERMIN: 15 lutego 2014 roku w godz. 9-17, na terenie Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin swpr.edu.pl

CENA SZKOLENIA: 200 zł

LICZBA GODZIN: 10 h dydaktycznych