Logorytmika

SKRÓCONY OPIS SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników z metodami i formami pracy logorytmiki, podstawy teoretyczne. Prezentacja ćwiczeń z zakresu: usprawniania motoryki małej i dużej, oddechowe, usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, kształtowania prawidłowej prozodii, wykorzystania muzyki i zajęć ruchowo-rytmicznych w pracy logopedy.

Cena za kurs :

199 zł za osobę

ZAPISZ SIĘ

Czas trwania: 8 godzin dyd

Adresaci: logopedzi, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego (kształcenia zintegrowanego), nauczyciele świetlicy, osoby zainteresowane tą tematyką.

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Prezentacja : definicja, cele, historia, podstawowe pojęcia
 • Rozwój mowy a rozwój ruchowy i muzyczny dziecka
 • Podstawowe terminy zaczerpnięte z rytmiki Dalcroza, Orffa
 • Muzyczne aspekty mowy: tempo, akcent, intonacja

Część praktyczna:

 1. Ćwiczenia i zabawy:
 • uwagi słuchowej
 • artykulatorów
 • muzyczno – ruchowe, wzrokowo – ruchowe
 • oddechowe
 • inhibicyjno – incytacyjne, metrorytmiczne
 • z instrumentami
 • słowno -ruchowe (piosenki, wiersze, onomatopeje)
 1. Tworzenie konspektów zajęć logorytmicznych

Organizacyjne:

Proszę uczestników o wygodne, niekrępujące ruchów stroje.

Wszyscy uczestnicy po szkoleniu otrzymają dostęp do nagrań muzycznych w formacie mp3 oraz opisu zabaw – do pobrania z maila grupowego.

TERMIN: 8 PAŹDZIERNIKA

 

 

Brak możliwości komentowania