Trener postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować  szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać  zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać  zarówno w dotychczasowej pracy, jak
i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną
w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.

CELE SZKOLENIA:

 1. Zdobycie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej
 2. Poznanie aktywnych metod  pracy z grupą
 3. Nauczenie się projektowania krótkich i długich cyklów edukacyjnych
 4. Poznanie technik radzenia sobie z oporem w grupie


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jak rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka?
 2. Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji
 3. Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej
 4. Techniki tworzenia postawy współpracy w grupie
 5. Zasady budowania szkoleń
 6. Projektowanie ćwiczeń szkoleniowych
 7. Ćwiczenia do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Wzbogacenie pedagogicznego warsztatu pracy
 2. Poszerzenie kompetencji o metodologię tworzenia szkoleń i ćwiczeń
 3. Otrzymanie gotowych scenariuszy do wykorzystania na zajęciach
 4. Zdobycie certyfikatu, który przyda się w awansie zawodowym

CZAS TRWANIA – 14 GODZIN

CENA SZKOLENIA: 

390 zł

Do końca września 2016 cena promocyjna 299 zł

TERMINY: Warszawa 22 -23.10.2016

PROWADZĄCY:

Katarzyna Świątkowska Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 15 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Pracuje z nauczycielami i studentami pedagogiki. Promuje aktywne metody prowadzenia lekcji, stawia na kreatywność i różnorodność.

Jej marzeniem jest szkoła, w której główną rolę odgrywa uczeń jako partner nauczyciela, szkoła w której uczniowie współpracują ze sobą, uczą się poprzez doświadczenie .

Ewa Mordalska – mgr filologii polskiej, pedagog z 23 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju”
( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność , a nie skutecznie ją niszczyć.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

 

Brak możliwości komentowania